Personalbrist hindrar blivande barnmorskor

Länssjukhuset Ryhov har personalbristen varit påtaglig länge och så även under sommaren. Trots att Region Jönköpings län gjort insatser att försöka lösa situationen så uppger barnmorskor att det inte hjälpt.

En lösning som regionen hade var att låta sjuksköterskor vidareutbilda sig till barnmorska med full lön, men personalbristen som råder har lett till att de inte kunnat ta emot så många som de först önskade, samt att de som är där för utbildning inte får tillräckligt med handledning, rapporterar SVT Jönköping.

Publisert:

LÄS VIDARE