Överkalix

Markägare grävde bort vägen när myndighet ville dra nya kablar

Av: 

Aftonbladet

LULEÅ

Fortifikationsverket ville dra optokabel på ägarens mark för att skapa förbindelse mellan Lomben och Grubbnäsudden.

Då svarade ägaren med att gräva upp vägen - eftersom han anser att verket antingen får dra en ny väg eller arrendera den befintliga för 600 000 kronor per år.

Men det vägrade Fortifikationsverket gå med på, enligt Norrbottens kuriren.

Efter att ägaren grävt upp sin väg hamnade ärendet hos Mark- och miljödomstolen, som går på Lantmäteriets linje.

Markägaren har nu anlitat en advokatbyrå i Stockholm och han har överklagat Mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen.

I överklagan sägs bland annat att Lantmäteriet borde ha prövat förslaget om att dra vägen på Fortifikationsverkets egen mark. Det sägs vidare att utöver kostnaden så borde betydelsen av intrång och olägenhet också bedömas, skriver Norrbottens kuriren.

Källor

Publisert:

Aftonbladet

/

Luleå

/

Överkalix

LÄS VIDARE

NTM Prenumeration

ÄMNEN I ARTIKELN

Överkalix

Lantmäteriet

Fortifikationsverket

Mark- och miljööverdomstolen

Norrbottens län

Mark- och miljödomstolen