Försvaret kritiseras för gift från Ärna

Av: 

Aftonbladet

Publicerad:
Foto: Ingemar Thuresson / SAAB / SAAB

UPPSALA

Uppsala kommun riktar skarp kritik mot försvarets rapport kring miljögiftet PFAS. Giftet har läckt ut från Ärna till Uppsalas dricksvatten, rapporterar Upsala Nya Tidning. Enligt rapporten finns visserligen flera platser på Ärna där släckskum med PFAS använts och förorenat marken. Försvaret menar dock att spridningsrisken från de flesta av dem är liten och att den höga halt av PFAS som hittats bland annat i dricksvattnet i Uppsalaåsen inte går att knyta enbart till flottiljen. Kommunen anser att utredningen är otillräckligt och bygger på ett alldeles för litet antal prover. Nu kräver man konkreta kartläggningar och undersökningar.

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE