Cementa får 200 000 i vite

Av: 

Aftonbladet

Publicerad:
Cementas anläggning i Slite på Gotland. Arkivbild.
Foto: Tobias Wallström / TT / TT NYHETSBYRÅN
Cementas anläggning i Slite på Gotland. Arkivbild.

ÖSTERGÖTLAND

Länsstyrelsen yrkade på ett miljonvite för att Cementa överskridit gränsvärdena för buller vid sin anläggning i SliteGotland. Mark- och miljödomstolen ser dock skäl för att jämka vitet kraftigt och landar i summan 200.000 kronor, rapporterar Nyhetsbyrån Sirén.

Cementa hade för sin del motsatt sig vitesyrkandet helt och hållet.

Mark- och miljödomstolen underkänner en av länsstyrelsens föreläggandepunkter i ärendet, som gällt att Cementa senast i februari 2008 skulle genomföra bullerdämpande åtgärder för att begränsa ljudnivåerna nattetid. Villkoret har förlorat sin betydelse då slutdatum för åtgärderna har passerat, enligt domstolen. Cementa genomförde under 2018 månadsvisa mätningar över bullernivåerna från verksamheten, som legat till grund för bedömningen i målet.

Publicerad: