Gångstråket borta – så gick turerna i kommunen

Umeåborna skulle få ett sammanhängande promenadstråk nere vid älven på Tegsidan. Nu spolas det – trots att det står uttryckligen i Umeå kommuns översiktsplan som klubbades igenom 2011, skriver Västerbottens-Kuriren.

Kommunen har rätt att ta marken i besittning, även om den tillhör olika fastighetsägare. En markremsa skulle dock köpas loss.

– Vi har både en rättighet och en skyldighet att lösa in sådan mark, säger Stina Sjöblom, mark- och exploateringschef i Umeå kommun, till VK.

Men fastighetsägaren överklagade. Samtidigt hyrde kommunalrådet Hans Lindberg (S) en villa på Teg av fastighetsägaren.

I höstas övergav kommunen plötsligt planerna, trots att domstolen inte prövat fallet. Enligt tillväxtdirektör Johan Gammelgård i Umeå skedde det i en diskussion, i en liten krets, om prioriteringar.

Den 30 september 2016 meddelade fastighetsägarens ombud och kommunens jurist till domstolen att de träffat en överenskommelse som innebär att målet inte behöver prövas i sak. Den 14 november skrevs överenskommelsen under av de båda parterna – vilken innebär att kommunen inte får tillträde till marken. Ingen gång- och cykelväg byggs.

Drygt ett par månader senare köpte Hans Lindberg och hans fru villan för 4 870 000 kronor.

Publisert:

LÄS VIDARE