Ny mätning visar: Höga halter gift i Stockholms vatten

Av: 

Aftonbladet

Publicerad:
Foto: Gunnar Lundmark/TT

STOCKHOLM

En ny undersökning som Miljöförvaltningen gjort visar att det finns höga halter av det giftiga ämnet PFAS i Mälaren. Värst drabbat är Bällstaån, Årstaviken och Ulvsundasjön, skriver mitti.
I Bällstaån är halterna 33 gånger högre än EU:s miljökvalitetsnorm.

Även om halterna inte är så höga att de påverkar dricksvattnet är de betydligt högre än befarat.

– Vi har ett särskilt forskningsprojekt där vi testade en ny metodik som visade att halterna är mycket högre än vi tidigare sett, säger Maria Pettersson, kemist och miljöutredare på Miljöförvaltningen, till mitti.

Varifrån ämnet — som bland annat används i brandskum och som impregnering av olika ytor — kommer ifrån är inte klarlagt.

Men från och med nu kommer miljöförvaltningen även att mäta hur höga halter som finns i vårt regnvatten, för att ta reda på hur höga halter av giftet som kommer från verksamheter i Stockholm och hur stor andel som kommer utifrån och transporterats hit.

PFAS-ämnena är mycket svårnedbrytbara och finns kvar länge i miljön — de höga halter man nu hittat kan vara skadliga för våra vattendjur.

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE