Fritt fram frossa i fisk från förorenade insjön

Av: 

Aftonbladet

Publicerad:

ÖREBRO

I bottensedimentet vid Tisarens västa strand finns kreosor och tungmetaller. Trots det är det fritt fram att äta fisk och kräftor från sjön, skriver Nerikes Allehanda. SGU, Sveriges geologiska undersökning, SGU, har genomfört en undersökning av föroreningsinnehållet i matfiskar – gös och abborre – och signalkräftor.

Undersökningen visade på låga halter av tungmetaller och polyaromatiska kolväten, PAH:er.

Provtagning har skett på skilda håll i sjön – det var ingen skillnad på mätvärdet.

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE