Trafikverket och boende osams om namn på by

Av: Aftonbladet

Publicerad:

Myckelycke eller Möcklicka? Bynamnet på en vägskylt i norra kommundelen har blivit ett blivit ett fall för lantmäteriet.

Den lokala vägsamfälligheten som hävdar att byn heter Myckelycke har vänt sig till Trafikverket och vill att namnet Myckelycke ska stå på vägvisningen. Trafikverket har dock en annan syn på saken eftersom det i offentliga register står att byn, som ligger nära kommungränsen mellan Ukna och Hannäs, heter Möcklicka.

– De flesta säger Myckelycke, säger Sivert Petersson, som bott i byn i 60 år, till VT.

Lantmäteriet som anlitats som sakkunnig av Trafikverket håller fast vid namnet Möcklicka. Det är det officiellt fastställda och språkgranskade namnet, menar lantmäteriet. Stavningen är den som används i jordeboken 1877 och i jordregistret från 1913 och framåt. Däremot konstaterar Lantmäteriets utredare att det finns andra stavningar på äldre kartor: Myckelycka, Mycklycke och Möckelicka, skriver VT.

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE