Stora brister på Lövsta ungdomshem

En av byggnaderna vid Lövsta ungdomshem i Vanghärad.
En av byggnaderna vid Lövsta ungdomshem i Vanghärad.

Inspektionen för vård och omsorg IVO kritiserar Lövsta ungdomshem i Vagnhärad. IVO bedömer att barnen och ungdomarna inte får inte en trygg och säker vård och ställer nu sju krav på institutionen, rapporterar P4 Sörmland.

Lövsta ungdomshem bedriver bland annat tvångsvård av både flickor och pojkar. Man har tidigare uppmärksammats efter rapporter om våld och kränkningar.

IVO pekar nu på att bemanningen är bristande. Dessutom måste både trygghet och rättssäkerhet stärkas. IVO menar också att personalen inte har den kompetens som krävs för den vård som bedrivs, inklusive att institutionschefen måste ha relevant utbildning.

Enligt IVO har minst tre barn som varit inskrivna vid Lövsta inte fått den vård de skulle ha.

Lövsta ungdomshem drivs av Statens institutionsstyrelse.

Publisert:

LÄS VIDARE