Bekämpningsmedel kopplas till demens

Foto: Guardian

avAftonbladet

UPPSALA

Det verkar finnas ett samband mellan minnesstörningar och demens och bekämpningsmedel, enligt en ny studie som forskare vid Uppsala universitet gjort tillsammans med amerikanska och koreanska forskare, skriver Upsala Nya Tidning (UNT) enligt TT.
I studien har halterna av DDE, en nedbrytningsprodukt av miljögifterna DDT, transnonaklor och hexaklorbensen, från nästan 1 000 personer i 70-årsåldern i Uppsala undersökts. Ingen hade minnesstörningar när proverna togs, men under tio år utvecklade 75 av dem kognitiv svikt, Alzheimers sjukdom eller någon annan form av demens
De med högst andel DDE i blodet hade tre gånger högre risk att utveckla exempelvis demens än de med lägst andel. (TT)

Källor

ARTIKELN HANDLAR OM