Miljöbomb saneras – får 15 miljoner i bidrag

Av: 

Aftonbladet

Publicerad:
Foto: Hans Runesson/TT

KALMAR

Glasbruksområdet i Gadderås är ett av de mest förorenade i länet. Nu har Naturvårdsverket beviljat 15 miljoner kronor i saneringsbidrag.

”Länsstyrelsens prioritering för åtgärder är mycket hög. Objektet har bedömts tillhöra riskklass 1 och är ett av länets mest prioriterade efterbehandlingsobjekt”, skriver Naturvårdsverket i sitt beslut.

Undersökningar har visat att det finns mycket höga halter av arsenik men också barium, kadmium, koppar, bly, zink och antimon i marken. Föroreningar har spridit sig till grundvatten och brunnar.

Sveriges Geologiska undersökning, SGU, är huvudman för saneringen.

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE