Det luktar skumt, Krav!

MAT & DRYCK

Fyra procent Krav-varor.

Ska det räcka för att en restaurang ska anses Krav-märkt?

Luktar skumma bananer, tycker jag.

I Sverige är ekologiskt detsamma som Krav i våra medvetanden. Bakgrunden är att Krav under ett par decennier haft en monopolställning för ekologiska varor. Föreningen har fått miljoner i statsunderstöd för att sprida sitt varumärke till konsumenterna.

För ett år sedan skrev jag och min kollega Claes Petersson en artikelserie där Kravs kritiker för en gångs skull fick komma till tals. De som framträdde hade redan lämnat Krav och det var väl tur för enligt Kravs regler kan den som på något sätt skadar Kravs varumärke - genom att exempelvis uttala sig kritiskt - uteslutas.

Men en del av dem vi pratade med kunde inte vara med i tidningen. Det var små, små producenter som gick på knäna under det extrema byråkratiska trycket från föreningen och de saftiga avgifterna som tas ut.

Andra, stora, producenter var rasande över hur godtyckligt Krav ändrar sina regler. Långa förberedelser för att kunna erbjuda konsumenterna ekologiska alternativ fick slängas i papperskorgen.

Inte är det till nytta för oss, precis. Färre varor att välja på och svårare att hitta eftersom inga statliga miljoner lagts på att marknadsföra den andra ekologiska märkningen, som är gemensam för hela EU.

Men man ska komma ihåg att Kravs egentliga uppgift är att marknadsföra si varumärke, skaffa sig fler kunder och se till att svenska konsumenter fortsätter att sätta likhetstecken mellan ekologiskt och Krav.

Det är begripligt att krögare som verkligen arbetar med ekologiskt som ledstjärna blir rasande när de inser att Krav börjar sprätta sitt märke omkring sig på ett sätt som är direkt vilseledande för gästerna. En lunchrätt i veckan ska bestå av Kravmärkta ingredienser.

Mja, de lunchhak jag besöker har alla minst tre och oftast fem huvudrätter att välja på. Mellan 15 och 25 rätter per vecka. Och en ska vara tillagad av Krav-varor.

Luktar lurendrejeri mot alla lunchgäster, tycker jag.

Läs också:

Varför?

Tips!

Ikväll köper jag...

Karin Ahlborg