Kravfritt - för djurens skull

Publicerad:
Uppdaterad:

Mat & Dryck

Kravs hårda regler låter djuren plågas i onödan

vägrade se sina djur lida Tor Norrman och hans kollegor på Skärvångens bymejeri i Jämtland lämnade Krav på grund av reglerna för djurhållning. "De är inga experter på djur, de som bestämmer Kravs regler. Både djuren och vi som sköter dem mådde dåligt", säger han.
Foto: Björn Lindahl
vägrade se sina djur lida Tor Norrman och hans kollegor på Skärvångens bymejeri i Jämtland lämnade Krav på grund av reglerna för djurhållning. "De är inga experter på djur, de som bestämmer Kravs regler. Både djuren och vi som sköter dem mådde dåligt", säger han.

SKÄRVÅNGEN

Kor som svälter.

Djur som dör av parasitangrepp.

Kalvar som lider i onödan.

Krav framhåller sin goda djuromsorg för att få oss att köpa ekologiskt.

Men verkligheten för djuren är inte lika idyllisk.

Aftonbladet åkte till byn Skärvången i Jämtland, där bönderna lämnat Krav – för djurens skull.

Den goda djuromsorgen är ett av Kravs honnörsord. Men verkligheten är inte så paradisisk som Kravs egna broschyrer utmålar den.

Bland reglerna för att bli Kravgodkänd finns det starka restriktioner mot användning av medicin. Enligt EU:s ekologiska regler ska ekologiska djur inte ens behandlas medicinskt i första hand utan i stället få örtmediciner och vårdas av homeopater.

I Sverige tillåts veterinärmedicin men aldrig i förebyggande syfte. Krav förbjuder förebyggande behandlingar och djuren skyddas därför inte mot parasiter och mygg- och knottangrepp.

Det gör att de ekologiska djuren kan drabbas av ibland dödliga infektioner på grund av parasitangrepp.

Tarmen förstörs

En av de vanligaste – och ett ökande problem – är en blodsugande inälvsparasit, Haemonchus contortus.

– När de drabbas på allvar blir djuren jättesjuka. Tarmen kan förstöras och de får dia­réer. Det kan också sätta sig på lungorna och de drabbas av lunginflammation, säger Olof Schwan på Svenska djurhälsovården, Gotland.

Nu höjs kraven på information om parasiterna till ekobönder – och till konsumenterna.

– Konsumenten har rätt att veta hur det ligger till. Det går att bedriva lantbruk utan avmaskningsmedel men det är viktigt att man kan mycket om parasiter, och det ligger ju inte i Kravs krav. Jag tror att det behövs en djupare kunskap och en bättre information och utbildning till dem som ansluter sig, säger Dan Christensson, chef för Parasitologen på Statens veterinärmedicinska anstalt.

I Skärvången finns tre mjölkgårdar kvar. Tillsammans har de bildat ett bymejeri för att förädla sin ko- och getmjölk.

Att vara ekologiska var självklart. Men nu har de lämnat Krav, mycket med tanke på djurens bästa.

– De är inga experter på djur, de som bestämmer Kravs regler, säger Tor Norrman.

Personalen stod inte ut

Skärvången vände sig mot flera av reglerna:

Att ko och kalv ska gå tillsammans i minst fyra dagar innan de skils åt:

Krav säger: Kalvarna får leva efter sina egna behov och dia sin mamma under de första fyra, fem dagarna.

Skärvången säger: Vi hade personal som inte stod ut att jobba när de såg vilken separationsångest både kon och kalven fick. Kon skrek efter sitt barn och kalven grät efter sin mamma. Stressen hos djuren blev mycket mindre när vi skilde kon och kalven åt efter ett dygn.

Att korna inte får tillräckligt med kraftfoder:

Krav säger: Kor mår bäst av att äta grovfoder och ska i huvudsak leva på det.

Skärvången säger: En högmjölkande ko kunde gå från gott hull till skelett på ett par månader eftersom reglerna förbjöd oss att öka på kraftfodret. Tyvärr blir sådana kor inte särskilt långlivade.

Hysteriska av myggen

Att djuren inte får skyddas med myggmedel mot knott- och myggattacker:

Krav säger: Naturfrämmande ämnen ska undvikas och det finns ett konsumentintresse i att avstå från förebyggande medicinering.

Skärvången säger: Här uppe kan djur dö av massiva attacker. Och även om de inte dör så är det fruktansvärt att se hysteriska djur springa som galna för att undkomma plågan.

Skärvångens bymejeri fortsätter att sköta sin gård ekologiskt, men utan de Kravregler som de tycker är felaktiga.

– Djuren mår mycket bättre nu, säger Tor Norrman.

Anser du att ekologiska djur mår bättre, Lena Söderberg, vd för Krav?

– Självklart! Det tror jag egentligen alla håller med om.

Nej, inte alla.

– Nej, men tittar man på hur djuren generellt mår så är det bättre. Sen finns det punkter där man tycker att det är fel.

En studie vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att Skärvången har rätt i sina slutsatser om kor och kalvar. De djur som skildes åt efter ett dygn var lugnare medan de som fått gå tillsammans i fyra eller sju dagar visade hög stress när de separerades. Korna försökte ta sig ur sina boxar för att hitta sina kalvar, och både ko och kalv skrek efter varandra.

Swedish meats slaktstatistik visar också att Kravdjuren är sjukare än de konventionellt uppfödda djuren.

Får inte veterinärvård

Kravs regler för medicinering är sträng. Om ett djur behandlas med medicin två gånger sätts det i karantän sex månader och får varken gå till slakt eller lämna mjölk under den tiden.

För vanliga djur har Livsmedelsverket satt en karens på sju dagar.

– Jag har i verkligheten sett att Kravbönder inte tillkallar veterinär för behandling av sjuka djur, säger Veterinärförbundets ordförande Johan Beck-Friis.

Sjukdomar hos ekodjuren

De röda uslagen på grisens öra är orsakade av skabb
Vuxna spolmaskar i tarmen hos en gris.

Läs mer:

Karin Ahlborg, Claes Petersson

Publicerad: