”Sakfel i Aftonbladets granskning av KRAV”

Genmäle från KRAV:

MAT & DRYCK

Aftonbladet har i en artikelserie granskat KRAV-märkningen. Artiklarna innehåller en mängd sakfel, varav vi här bemöter några.

AB hävdar att ekologisk mat inte är nyttigare. Men begreppet hälsa omfattar mer än bara näringsinnehållet i en enstaka morot. KRAV-anslutna bönder bidrar inte till att sprida kemiska bekämpningsmedel i miljön, något som kan påverka hälsan för kommande generationer.

Det finns också undersökningar som visar att ekologisk mjölk och kött innehåller mer av de nyttiga fettsyrorna omega-3 och att ekologiska jordgubbar innehåller mer antioxidanter. Studier har visat att de som äter ekologiskt har lägre halter av bekämpningsmedelsrester i urinen. Många konsumenter upplever det som hälsosamt att slippa syntetiska färgämnen, smakämnen, sötningsämnen, aromämnen, härdade fetter och genmodifierade organismer.

AB påstår att sjuka djur får lida i onödan. Det är fel. KRAVs regler säger att sjuka djur ska behandlas. Det är inte heller sant att KRAV förordar behandling med örtmediciner och homeopatiska preparat. Självklart ska veterinär anlitas och man ska använda de mediciner och preparat som veterinären rekommenderar. Vid risk för extrema angrepp av parasiter, insekter och liknande är det möjligt att göra undantag och tillåta förebyggande behandling. Djurens välfärd sätts alltid i första rummet.

Påståendena om att KRAV-godkända djur skulle svälta för att de får för lite kraftfoder är också felaktiga. Om fodret håller en god kvalitet uppstår inga sådana problem.

KRAV-godkänd djurhållning ska kännetecknas av en mycket god djuromsorg och ett gott djurskydd. Bland dem som har hjälpt till att ta fram reglerna finns djuruppfödare, forskare, djurskyddsföreträdare och andra med fackkunskap.

KRAV-godkända gårdar kontrolleras regelbundet. Uppfyller de inte KRAVs regler för god djuromsorg blir produktionen inte godkänd och mjölken eller köttet får inte bli KRAV-märkt.

KRAV styrs inte av en enskild företagare i Värmland. Torfolk gård är ett av cirka 4 300 KRAV-certifierade företag i Sverige och har ingen beslutanderätt över KRAV. ABs idé om en liten klick makthavare är tagen ur luften.

KRAV ägs av 28 medlemsorganisationer som representerar en mängd olika intressen lantbrukare, livsmedelstillverkare, handeln, konsument- och miljöintressen.

KRAVs regler utvecklas i en öppen process. Alla regelförslag läggs ut på KRAVs webbplats, där allmänheten uppmanas lämna synpunkter. En mängd remissinstanser tillfrågas. Synpunkterna på regelförslagen jämkas samman och värderas av KRAVs regelkommitté, vars ledamöter kommer från olika kompetensområden, till exempel lantbruk, djurskydd, livsmedelsindustri, miljöforskning och kommunal konsumentvägledning.

De offentliga bidragen utgör en mindre del av KRAVs finansiering. KRAVs verksamhet betalas främst av de företag som använder sig av KRAV-märkningen. KRAV drivs utan enskilt vinstintresse.

KRAV ligger inte i konflikt med Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Vi upplever att vårt samarbete överlag är gott.

Lena Söderberg

Vd KRAV