Varifrån kommer Zifandel?

MAT & DRYCK

Under många år har det rått olika uppfattning om Zinfandels ursprung. I USA har man naturligtvis (trots vad universitetet i Davis kommit fram till) hävdad att Zin har sitt ursprung i USA och sedan förts till Italien av återvändande italienska immigranter och där visar sig som Primitivo. Att den skulle ha sitt ursprung i den kroatiska druvan Plavac Mali har man (naturligtvis) förnekat i USA.

För någon tid sedan såg jag en "blänkare" att den snarare har sitt ursprung i den kroatiska druvan Crljlenak (reservation för stavningen). Vad är det som gäller idag? Förmodar att uppfattningarna (trots olika DNA-bestämningar) fortfarande går isär. Tacksam för svar från några som är insatta i vad dagens forskning eventuellt har att bidra med i frågan.

Med vänliga vinhälsningar

Lars Grähs

Tyresö

Vi har tagit hjälp av den extremt vinkunnige Ulf Sjödin på V&S för att ge dig den senaste informationen.

Enligt honom har vi förmodligen inte hört det sista i den här frågan.

De första rapporterna vi fick från Davis, det amerikanska vinuniversitetet, var att primitivo och zinfandel är mycket lika varann. Det finns genetiska skillnader om än inte mer än de som vanligtvis finns mellan olika kloner.

Gällande ursprunget var de första rönen att plavac mali var föräldern till både zinfandel och primitivo.

I juni 2001 rapporterades från samma vinuniversitet att zinfandel och druvan dobricic är föräldrar till plavac mali. Detta indikerar att zinfandel har tjeckiskt ursprung men att den fanns där före plavac mali.

Nu har forskare i Zagreb kommit fram till att så inte är fallet.

Där anser man att druvan crljenak kastlanski har stora likheter med zinfandel och att den därmed skulle kunna vara dess förälder. Frågan kvarstår dock om crljenak kastlanski verkligen är föräldern till zinfandel och primitivo eller om det helt enkelt är samma druva.

Slutsatsen är dock att zinfandel och primitivo har sitt ursprung i Kroatien.