Kycklingen ska klorbehandlas

MAT & DRYCK

USA:s krav pressar EU

Först behandlas kycklingköttet med giftig klor.

Sedan säljs det till dig.

Förslaget utreds nu i EU.

Foto: Amerikansk kyckling I USA behandlas kycklingkött med klordioxid innan det säljs.

Det är USA som har begärt att kycklingkött ska få behandlas med klordioxid.

Med klordioxid dödas bakterier, exempelvis campylobacter och salmonella, som kan finnas kvar i kycklingköttet efter slakten.

Kemikalieinspektionen klassar klordioxid från "Hälsoskadlig" till "Mycket giftig" beroende på koncentration.

Riskanalys

Medlet är också klassat som miljöfarligt, farligt vid inandning, mycket giftigt för vattenlevande organismer.

-Frågan utreds av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, säger Karin Winberg, avdelningsdirektör på Livsmedelsverket.

-De ska göra en riskanalys innan EU-kommissionen fattar ett beslut.

Inom EU är det förbjudet att använda något annat än vatten för att rengöra livsmedel.

Vanligt i USA

I USA är det både tillåtet och vanligt att desinficera kött med klor som slutbehandling innan det säljs till konsument.

-Det kan vara bra att ta till som en sista åtgärd för att göra maten säker, säger Karin Winberg, men det vore olyckligt om man struntar i allt annat säkerhetsarbete och förlitade sig på klorbehandling.

Både jordbruksdepartementet och branschorganisationen Svensk Fågel har motsatt sig förslaget.

Slipper märkning

-Det har sagts att kyckling som är klorbehandlad ska märkas, men det är vanligt att kyckling marinerats med saltvatten och därför blir köttberedningar som inte behöver märkas, säger Maria Donis på Svensk Fågel.

-Det är viktigt att påpeka att svensk kyckling inte är aktuell för klorbehandling. Vi arbetar förebyggande i stället.

Får USA gehör för sin ansökan står flera europeiska företag beredda att börja klorbehandla.

Sedan tidigare har kycklingproducenter arbetat för att få sälja salmonellasmittat kött under förutsättning att märkningen tydligt anger att kycklingen ska upphettas till 70 grader.

Så farligt är klordioxid

Klordioxid används bland annat för rening av vatten, blekning av papper och desinfektion.

Kemikalieinspektionen klassar det så här:

Karin Ahlborg