Lammstek med örtris

MAT & DRYCK
Foto: Börje Thuresson