Ekomaten - en bluff?

Nu ska vi äta mer ekologisk mat. Det har regeringen bestämt och satsar över 20 miljoner för att övertyga oss.

Foto: Gunnar Seijbold
MAT & DRYCK

Konsumentverket ska utarbeta en strategi för hur vi ska övertalas.

Jordbruksverket ska marknadsföra ekomaten.

Krav får bidrag för att sälja sina varor.

Varför? Är det för att vi blir friskare av ekologiskt?

Nej, det blir vi inte.

Det säger den statliga myndigheten Livsmedelsverket. Det finns inte fler eller bättre näringsämnen i ekologiskt odlade grönsaker.

Men djuren har det väl bättre? Nej, det kan man inte heller säga, enligt Livsmedelsverket.

Krav, som är den privata organisation som sätter upp regler för de ekologiska varor som ska märkas med Krav, har regler som enligt Veterinärförbundet rent av utsätter djuren för onödigt lidande.

Men hallå – miljön då?

Nix. Det finns bra och dåliga saker med ekologisk odling precis som med vanlig odling.

Och enligt Jordbruksverket, som nu ska marknadsföra ekomaten, är miljöeffekten av ekologiskt odlande ringa. Naturvårdsverket anser inte heller att man kan säga att ekologisk odling är bättre för miljön än konventionell odling.

Sanningen är att idén om ekologisk odling är en politisk idé.

När Krav bildades för 21 år sedan för att kontrollera och marknadsföra ekologiska varor byggdes regelverket inte på annat än en känsla och en politisk vilja att förändra samhället.

Valåret 1988 utlovade socialdemokraterna ett statligt stöd för alternativ odling och antalet odlare mer än fördubblades.

I år har regeringen lovat att den mark som odlas och marknadsförs som ekologisk ska tredubblas på fem år. De har satt som mål att den ekologiska maten på dagis, skolor, sjukhus och andra offentliga inrättningar ska tiodubblas på fem år.

Men frågan är förstås: varför ska vi övertygas om att äta mer ekologiskt?

Det ska Aftonbladet granska i tre dagar.

Läs mer:

Karin Ahlborg, Claes Petersson

ARTIKELN HANDLAR OM