Nu finns det bär att plocka

Lingonen är många men blåbären få

MAT & DRYCK

Nu är det dags att ge sig ut i skogen. Bären är mogna och det finns gott om dem. Speciellt lingon. Värrre är det med blåbären.

Foto: KALLE ASSBRING
Toppskörd I södra Sverige är lingonskörden bättre än på många år.

Just nu lyser lingonen röda i skogen och bara väntar på att bli plockade. Enligt SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som har kartlagt årets skörd har lingonriset nämligen blommat rikligt just i år. Jämfört med de tre föregående åren verkar det finnas ungefär dubbelt så mycket lingon i södra Sverige.

– Lingonen tycks inte ha lidit av torkan i södra Sverige, säger Ola Langvall, som ansvarar för bärobservationerna på SLU:s skogliga försöksparker.

I Svealand och Norrland får man däremot nöja sig med en likvärdig skörd som de tre senaste åren.

Liten blåbärsskörd

Värre är det däremot med blåbären. Eftersom blåbären mognar tidigare än lingonen, har de inte kunnat dra nytta av den senaste tidens regn.

– Vår prognos i början av juli visade på möjligheterna till en ovanligt riklig blåbärsskörd i hela landet, men på grund av den långa sommartorkan blir tillgången på bär mycket dålig, speciellt i södra Sverige, säger Ola Langvall.

Titti Jersler