Så väljer du bra miljöpotatis

Ekologiskt närodlad i stället för besprutad och importerad.

MAT & DRYCK

Ett smart klimatval eller miljöbov? Potatisvalet gör skillnad.

I mycket av storkökspotatisen döljer sig besprutningsmedel.

Närodlad och nyttig kan potatisen vara perfekt som miljömat. Men den är också vår mest besprutade gröda.

– Det bästa valet är ekologisk potatis som inte besprutas alls, säger Emelie Hansson, jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Men bara en liten del av potatisen odlas ekologiskt. Den är känslig för bladmögel och en attack kan slå ut en årsskörd för odlarna. Få har vågat släppa besprutningsmedlen.

– Man kan välja sorter som har en inneboende motståndskraft mot sjukdomen. Princess och Ditta är tåligare medan King Edwards och Bintje besprutas kraftigt, säger Emelie Hansson.

Här är det också ekologiskt som är det bästa valet.

Den norrländska mandelpotatisen är också ett miljösmart val. Uppe i norr är bladmögelattackerna mindre aggressiva.

Mycket importeras

Potatisen trivs överallt i svensk jord. Ändå reser den ofta långt, vilket drar ner miljöpoängen. Hela 20 procent av den svenska konsumtionen är importerad. Den importerade potatisen finns dold i frysdiskens gratänger, i restauranger och storkök, chips och pommes frites. Och här gäller inte längre svenska regler för bekämpningsmedel.

– I importpotatisen kan man hitta spår av bekämpningsmedel eftersom potatisen har efterbehandlats med antigroningsmedel, säger Emelie Hansson.

Kemikalierna är inte bara skadliga för miljön utan kan också påverka människors hälsa.

– De hittills uppmätta mängderna har varit så små att det inte har varit farligt.

FAKTA

2007 odlades 9 250 000 kilo ekologisk potatis i Sverige. Det minskade de kemiska bekämpningsmedlen med 1 510 kilo. Handelsgödselanvändningen minskade med 40 500 kilo.

Potatisen är klimatsmart eftersom den är näringsrik och samtidigt har låga koldioxidutsläpp per kilo.

Den är ett bättre miljöval än exempelvis ris och innehåller lika mycket näring.

Fler potatislänkar

Bra miljöval:

Ekologisk potatis

Princess

Ditta

Mandelpotatis

Dåliga miljöval:

King Edward (om den inte är ekologisk)

Bintje (om den inte är ekologisk)

Pommes frites

Chips

Källa: Naturskyddsföreningen.

Maria Carlqvist

ARTIKELN HANDLAR OM