Vad avgör om ett vin kan långlagras?

MAT & DRYCK

Hej! Vad avgör om ett vin är/blir långlagringsdugligt ?

Är det druvorna, dess kvalitet, terroiren, vinifieringen eller något hokuspokus-konserveringsmedel ?

Svar: Det är en kombination av allt förutom det sistnämnda. Inga konserveringsmedel gör att ett vin klarar att lagras under lång tid.

Däremot druvornas koncentration i kombination med den för druvan lämpliga jordmånen samt att vädrets makter står på producentens sida gör att ett vin blir lagringsdugligt. Koncentrationen är starkt förknippat med vilket skördeuttag man har. Lågt uttag ger generellt mer koncentrerade druvor.

Därtill är det viktigt att vinifieringen är nogrann vad gäller pressning, jäsning, lagring etc.

Det krävs att vinet har en bra syra för att det skall klara lagring. Vissa områden i världen gör mer lagringsdugliga viner än andra.