Påverkar gummikork vinet?

MAT & DRYCK

Många korkar är gjorda av någon sorts gummi istället för traditionell kork.

Påverkar detta vinet något?

/Bengt

Svar: Det finns olika förslutningsmetoder. Naturkork är ett av dem. Problematiken med naturkorken är att den kan ge defekter till vinet. Därtill börjar korken ta slut och man måste hitta andra sätt att försluta buteljen.

Gummikork och plastkork används frekvent. Hur det påverkar vinet vet man inte riktigt då de inte använts någon längre tid. Exempelvis vet man inte hur vinerna utvecklas vid lagring när det gäller gummi- och plastkork. Det får framtiden utvisa.

Dessutom är det ibland svårt att öppna buteljen då både gummit och plasten har en tendens att fastna i glaset i flaskhalsen. I övrigt funkar dessa korkar mycket bra.