Telia höjer priset på fast telefoni

Telia höjer priset på fast telefoni med 24 procent.
Telia höjer priset på fast telefoni med 24 procent.

Nu blir det dyrare att ringa med vanlig telefon.
Idag, 19 september, chockhöjs priset med 24 procent.
– Kopparnätet är relativt gammalt och kräver en hel del underhåll och reparationer, säger Inger Gunterberg, pressansvarig på Telia.

Det är abonnemangsavgiften för fast telefoni via det gamla kopparnätet som höjs, från 165 kronor till 205 kronor i månaden. Orsaken är de allt högre driftskostnaderna för de äldsta delarna av det analoga kabelnät som byggdes upp under första halvan av 1900-talet.

– Delar av kopparnätet är ganska resurskrävande och svarar inte mot dagens behov där utvecklingen av exempelvis digitala tjänster kräver andra nättekniker som mobilt och fiber säger Inger Gunterberg. Antalet hushåll som fortfarande har sin telefon uppkopplad via det gamla telenätet har minskat stadigt de senaste åren. Förra året var de för första gången sedan telefonins barndom färre än en miljon, enligt statistik från Postoch telestyrelsen, PTS.

Många hushåll har bytt till modern ip-telefoni. Där går samtalen via datornätverk – till en fjärdedel av priset. Förra året hade 1,6 miljoner hushåll övergått till iptelefoni.

Men de allra flesta har helt släppt den fasta telefonen till förmån för mobilen.

”Ska inte släckas helt”

De kopparledningar som utgör stommen i det gamla telenätet är vid det här laget drygt 70 år. Delar av nätet har nu börjat släckas ner och ersättas med modern fiber eller mobiltelefoni. Bara under andra halvåret i år kommer kopparledningarna att tas ur bruk i 31 kommuner.

– Den här förändringen där vi tar med kunderna från kopparnät till moderna nät sker såväl på landsbygden som i städerna, säger Inger Gunterberg. Hushåll vars gamla telefoner då blir obrukbara blir tvungna att skaffa sig nya typer av telefonabonnemang, via bredband eller mobilnätet. Men ännu dröjer det innan det gamla kopparnätet släcks helt i hela landet.

– Det kommer att fortsätta leva under lång tid framöver. Vi har inga planer på att släcka ner det helt.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

Ämnen i artikeln