Så vet du om du drabbas av nya avloppsskatten

MIN EKONOMI

Havs- och vattenmyndigheten föreslår skatt på enskilda avlopp

1 av 2

700 000 svenskar riskerar att få skatta för sitt avlopp.

Det kan bli följden av Havs- och vattenmyndighetens förslag att införa en miljöskatt på orenade enskilda avlopp.

Så vet du om du riskerar den så kallade skitskatten.

Sveriges enskilda avlopp, alltså avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet, släpper ut lika mycket fosfor som alla kommunala reningsverk tillsammans. Fosforen påverkar närmiljön negativt och bidrar bland annat till att sjöar och vattendrag växer igen och får syrebrist.

Det är främst de äldre enskilda avloppen som ligger bakom miljöförstöringen.

I ett försök att komma till rätta med problemet föreslår Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att enskilda avlopp som inte lever upp till en viss standard ska beläggas med en skatt. Fastighetsägare som genomför nödvändiga åtgärder ska befrias från miljöskatten, enligt Havs- och vattenmyndighetens förslag.

Gräns vid 1987

– I dag finns det cirka 700 000 fastigheter som har toaletten påkopplad på det enskilda avloppet och som skulle beröras av skatten. Av dem är cirka 470 000 permanentbostäder och resten fritidsbostäder, säger Margareta Lundin Unger, utredare på HaV.

Problemet är att många fastighetsägare i dag inte vet om deras avlopp uppfyller kraven eller inte, och därför inte vet om de skulle omfattas av skatten.

– Vi brukar säga att alla avlopp som är äldre än 25 år behöver bytas ut, så är ditt avlopp från 1987 eller senare och fungerar utan fel ska det inte vara några problem. Men det bästa är att prata med kommunen som kan kontrollera standarden. Det finns också bra faktablad från Naturvårdsverket och sajten avloppsguiden.se där man kan kontrollera att avloppet uppfyller standarden.

Fler förslag

Den så kallade skitskatten är ett av tre förslag HaV lagt fram på uppdrag av regeringen, för att få bort de mest miljöstörande avloppen.

De två övriga förslagen är att skapa tydligare allmänna regler och att införa en avloppsdeklaration, som redovisar vilken status en fastighets avlopp har.

Myndigheten fortsätter nu utreda vilka förändringar som bör göras i regelverket. Förslag om detta ska läggas fram senast 30 juni.

ARTIKELN HANDLAR OM