Reform gör det enklare att spara i aktier

MIN EKONOMI

Snart blir det enklare att spara i aktier.

Det anser regeringen blir effekten när den nya sparformen investeringssparkonto införs 1 januari 2012.

– Jag tror att detta ska vara en sparform för en väldigt bred allmänhet, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Om man säljer finansiella instrument i dag — som aktier och fonder — måste man redovisa varje enskild transaktion i deklarationen.

Det kommer inte längre att gälla för investeringssparkontot. I stället görs en schablonbeskattning av tillgångarna på investeringssparkontot. Skatten grundar sig på ett så kallat kapitalunderlag, som är det genomsnittliga värdet på tillgångar på kontot vid fyra mättidpunkter på året.

– Investeringssparkontot ger stora fördelar jämfört med de gamla fondkontot. För en vanlig sverigefondsparare ger det nya kontot ungefär 20 procent mer på ett årtionde, och man kan byta fonder utan att behöva betala skatt. Kort sagt är det en sparrevolution för vanligt folk, säger Claes Hemberg, sparekonom på Avanza bank.

På det nya investeringssparkontot betalar man en jämn skatt på en procent per år istället för 30 procent när man tar ut vinsten.

ARTIKELN HANDLAR OM