Telia Sonera redovisar förlust

MIN EKONOMI

Aktien faller på Stockholmsbörsen

STOCKHOLM (TT) Telia Sonera redovisar en förlust efter finansnetto, proforma, på 47 757 miljoner kronor för 2002. Det kan jämföras med en vinst på 5 253 miljoner kronor året före.

Resultaten är omräknade proforma för att bättre spegla det sammanslagna bolaget.

Underliggande EBITDA, det vill säga rörelseresultatet före av- och nedskrivningar justerat för vissa andra poster, redovisas till 24 573 miljoner kronor, jämfört med 21 768 miljoner kronor 2001.

Omsättningen steg marginellt till 80 979 miljoner kronor, från 80 925 miljoner kronor föregående år.

För enbart Telia redovisas en rörelseförlust på 907 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2002, vilket kan jämföras med en vinst på 916 miljoner kronor motsvarande period 2001.

Underliggande EBITDA för Telia blev 3 666 miljoner kronor, mot 3 133 miljoner kronor ett år tidigare.

Telias omsättning uppgick under kvartalet till 14 411 miljoner kronor, jämfört med 14 970 miljoner kronor ett år tidigare.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst efter finansnetto på 159 miljoner kronor och underliggande EBITDA på 4 039 miljoner, enligt en enkät från Reuters.

För enbart Sonera redovisas en rörelsevinst på 275 miljoner kronor för fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med en förlust på 971 miljoner kronor ett år tidigare.

Underliggande EBITDA förbättrades till 1 960 miljoner kronor (1 435).

Omsättningen steg till 5 552 miljoner kronor (5 146).

Telia Sonera-aktien föll på Stockholmsbörsen sedan bokslutsrapporten publicerats på vid lunchtid på onsdagen. Klockan 12.35 hade aktien fallit med 5,6 procent till 31:90 kronor.

Telia Sonera väntar sig en årlig intäktsökning med några få procentenheter 2003.

Den underliggande EBITDA-marginalen väntas öka årligen för att närma sig 34 procent på medellång sikt.

2003 väntas CAPEX, som procent av nettoomsättningen, vara några få procentenheter högre än under 2002.

''På längre sikt förväntas Telia Sonera uppnå en betydande ökning av såväl vinsten som det fria kassaflödet'', skriver bolaget i bokslutskommunikén.

Styrelsen föreslår en utdelning på 40 öre per aktie för 2002, en ökning från 20 öre per aktie året före.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM