Investors vinst: 8,3 miljarder

MIN EKONOMI

Bolaget tyngs av minskat värde för Astra Zeneca

Wallenbergsfärens investmentbolag Investor gjorde en vinst på 8,3 miljarder förra året.

Även substansvärdet ökade med närmare 7 miljarder.

Investors substansvärde, värdet av tillgångar minus skulder, uppgick vid årsskiftet till 89 966 miljoner kronor, eller 117 kronor per aktie. Ett år tidigare var substansvärdet 83 063 miljoner kronor, 108 kronor per aktie.

Värdet av samtliga tillgångar var 105 517 miljoner kronor vid årsskiftet, jämfört med 103 656 miljoner kronor ett år tidigare. Nettoskulden uppgick till 15 551 miljoner kronor, en minskning från 20 593 miljoner kronor.

Astra Zeneca tyngde

Kärninnehaven ökade under året i värde med 8 077 miljoner kronor. Störst positiv påverkan hade Ericsson med 6 726 och SEB med 3 111. Astra Zeneca-innehavet minskade i värde med 6 977.

Investoraktiens totalavkastning, summan av kursförändring och utdelning, var under året 25 procent, jämfört med 43 procent året före.

Styrelsen föreslår att utdelningen lämnas oförändrad på 2:25 kronor per aktie.

Investor redovisar en vinst efter finansnetto för 2004 på 8,3 miljarder kronor. Det kan jämföras med vinsten året före på 1,0 miljarder kronor.

Minskade kostnader

Kostnaderna minskade under året med ytterligare 9 procent, till följd av ett besparingsprogram.

Trots värdeminskningen och alla bakslag tror fortfarande Investor på innehavet i Astra Zeneca:

”Investor känner Astra Zeneca väl sedan många år och hyser stor tilltro till den innovationskraft som finns i bolaget”, heter det i rapporten.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM