Kd vill halvera bensinmomsen

MIN EKONOMI

Med omedelbart slopad fastighetsskatt och halverad moms på bensin försöker kristdemokraterna förbättra sitt utgångsläge inför nästa års val.

– Om det är populism att se till att människor kan bo kvar i glesbygd, så är vi väl populister, säger partiledaren Göran Hägglund.

De borgerliga partierna har redan kommit överens om att sänka inkomstskatterna första året med 35 miljarder kronor och företagsskatterna med 14 miljarder kronor. Men det räcker inte, enligt kristdemokraterna. Fastighetsskatten ska omedelbart avskaffas och momsen på bensin halveras från den 1 januari 2007. Det sänker bensinpriset med 1:30 kronor litern. Även värnskatten vill partiet avveckla under mandatperioden.

– Det finns väldigt stora politikområden kvar utanför Bankerydsuppgörelsen, förklarade Göran Hägglund vid presskonferensen om partiets budgetmotion.

Höjd garantipension

Även om tonvikten i Bankeryd låg på att det ska löna sig mer att arbeta och mindre att leva på bidrag, satsar kd på höjd garantipension för de sämst ställda pensionärerna med 300 kronor per månad och höjt grundavdrag på 200 kronor för alla pensionärer. Dessutom höjs fribeloppet för pensionärer som arbetar, vilket sänker skatten med upp till 3000 kronor per månad.

Det obeskattade barnbidraget på 900 kronor ersätts med ett beskattat bidrag på 1800 kronor. Samtliga kommuner ska åläggas att införa ett vårdnadsbidrag. 2 miljarder satsas på mindre barngrupper och mer personal i barnomsorgen. Kommuner och landsting får 9 miljarder kronor mer än regeringens förslag för vård och omsorg.

För att finansiera avskaffad fastighetsskatt höjer kd reavinstskatten till 30 procent och halverar uppskovsmöjligheten. Bolagsskatten höjs med 2 procent, en andra karensdag i sjukförsäkringen införs, maxtaxan i barnomsorgen höjs och ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna försämras med 1-2 procent.

Läs mer:

Owe Nilsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM