Riksbanken rör inte reporäntan

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 0,75 procent.

Beskedet kom vid 09.30.

– Vi går mot en bättre konjunktur, säger riksbankschefen Stefan Ingves.

De flesta boräntor har legat still sedan december.

Mycket talar för att det blir stiljte även fortsättningsvis. 

Styrräntan har stor inverkan på boräntorna, och Riksbankens besked i dag blev att räntan lämnas oförändrad.

Beskedet var väntat. Tidigare i veckan bad Aftonbladet Min Ekonomi 10 banker om deras prognos. Samtliga trodde då att räntan skulle ligga kvar på 0,75 procent.

Höjning dröjer

Dessutom bedömer Riksbanken att det kommer att dröja länge innan reporäntan höjs igen.

– Vi tror att räntan kommer höjas under andra kvartalet nästa år, säger Stefan Ingves.

Den nya prognosen, det som kallas räntebanan, innebär att man är än mer försiktig om ränteuppgången än vid beskedet i februari. Sannolikheten att räntan sänks ännu mer i år är större än tidigare, enligt Riksbanken.

”Reporäntebanan är något nedjusterad och avspeglar en större sannolikhet för en räntesänkning i närtid, jämfört med bedömningen i februari”, skriver man.

Det här får Nordea att ändra sin prognos. De tror nu att räntan sänks i juli, men att räntehöjningen sen kommer tidigare än vad Riksbanken bedömer.

– De har nästan samma prognos som vi om BNP men drar helt andra slutsatser. Vi har redan sett vändningen av konjunkturen. Det märks på vår utlåning och på företagen när man pratar med dem, säger Annika Winsth.

Riksbanken optimistiska

Riksbankens inflationsmål ligger på 2 procent. En konsekvens av att ekonomin tar fart är att inflationen stiger. Riksbanken är optimistiska både vad gäller den svenska och internationella ekonomin.

”Exportorderingången stiger samtidigt som hushåll och företag är relativt optimistiska om framtiden. Under andra halvåret i år väntas arbetsmarknadsläget tydligt förbättras”, skriver Riksbanken.

Trots att Riksbanken ser en god ekonomisk utveckling i Sverige är inflationen lägre än väntat, och det är troligen huvudskälet till att man nu väljer att låta räntan vara fortsatt låg. Ett annat skäl är att hushållens skulder är fortsatt höga – och något högre än väntat.

Riksbanken tror också att ekonomin kommer att ta fart nästa år. Om två år bedömer man att reporäntan kommer ligga på omkring 2,3 procent – lite lägre än man bedömde vid förra prognosen i februari.

Här kan du jämföra aktuella bolåneräntor.

Hitta bästa bolånet
Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

ÄMNEN I ARTIKELN