Yrkesutbildning leder snabbast till jobb

Foto: Anna Hållams / TT
Yrkesförberedande program på gymnasiet leder snabbare till jobb efter avslutade gymnasiestudier, visar en ny rapport från Skolverket. Arkivbild.
MIN EKONOMI

Yrkesförberedande program på gymnasiet leder till snabbare jobb enligt en ny rapport från Skolverket.
Det ger nämligen till dubbelt så många jobb jämfört med de som gått högskoleförberedande program.
– Vi ser att en examen från gymnasieskolan verkligen kan göra skillnad, säger Toryn Rudin, enhetschef på Skolverket.

Statistiken gäller unga som avslutade sina gymnasiestudier läsåret 2013/14 och vad de gjorde ett år efter gymnasieskolan, närmare bestämt kalenderåret 2015.

Och en sak sticker tydligt ut i rapporten - yrkesförberedande program leder snabbare till jobb.

”Detta är den första årskullen som lämnat gymnasieskolan efter gymnasiereformen 2011”, konstaterar Skolverket.

”Mycket bra start”

Av dem som läste fordon-, bygg eller vårdprogrammen hade fler än hälften en "etablerad ställning på arbetsmarknaden". Bland vårdstudenterna som arbetade gjorde nio av tio det inom den bransch man utbildat sig för. Bland byggstudenterna var motsvarade andel omkring 70 procent.

– Att få ett jobb under det första året efter gymnasieskolan är en mycket bra start på yrkeslivet. Här ser vi tydligt att många yrkesprogram kan ge den möjligheten, säger Torun Rudin, enhetschef på Skolverket.

De flesta i sysselsättning

Inom högskoleförberedande program var siffrorna betydligt lägre. Bäst gick det för ekonomistudenter, där en fjärdedel hade jobb ett år efter skolan. För humanister och naturvetare var andelen runt tio procent.

Av alla som fullföljde gymnasiet med examen eller studiebevis var en fjärdedel etablerade på arbetsmarknaden ett år senare. Ytterligare en fjärdedel hade en osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden.

En tredjede studerade på högskola, komvux, yrkeshögskola eller folkhögskola. Omkring tre procent varken arbetade eller studerade.

ARTIKELN HANDLAR OM