LRF välkomnar regeländring för jordbruket

Joakim Magnå/TT

Publicerad 2022-04-10

Det lättade regelverket för förgröningsstöd gör att lantbrukare kan odla mer än vad som var tänkt. Arkivbild.
Det lättade regelverket för förgröningsstöd gör att lantbrukare kan odla mer än vad som var tänkt. Arkivbild.

Kriget i Ukraina gör att EU beslutat om undantag i villkoren för en del stödåtgärder. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) ser det som en viktig signal.

– Det är på marginalen, men för den enskilda kan det ha betydelse, säger vice ordförande Åsa Odell.

Förgröningsstödet finns för att främja den biologiska mångfalden och minska jordbrukets klimatpåverkan.

För att öka livsmedelsproduktionen och hantera följderna av Rysslands invasion av Ukraina har EU-kommissionen beslutat om andra villkor för stödet i år.

Undantagen gör att lantbrukare får använda trädor och mark som anmälts som så kallad ekologisk fokusareal för bete, skörd eller odling.

Även växtskyddsmedel tillåts på arealen.

”Detta är en tillfällig åtgärd som gäller 2022 och har likheter med de som gavs under torkan 2018. Då bedömdes skörd på extra arealer bidragit med nästan 0,2 miljoner ton grovfoder”, säger Peter Krause, sektionschef på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

”Extremt och dramatiskt läge”

LRF välkomnar beskedet.

– Det är en viktig signal att vi kan använda all tillgänglig mark att producera på. Nu påverkar det på marginalen, ska sägas, för det är inga stora arealer det handlar om, men det är ändå viktigt att man tar vara på alla möjligheter. Det här är ett extremt och dramatiskt läge för livsmedelsproduktionen, säger Åsa Odell, vice ordförande i LRF och lantbrukare utanför Trelleborg, till TT.

De lantbrukare som ännu inte har gjort sitt vårbruk kan genom åtgärden odla mer än vad som var tänkt.

– Vi i södra Sverige är klara med vårbruket, så där påverkar det inte alls. Men i stora delar av Sverige har man varken börjat med eller gjort klart vårbruket, och då kan du som lantbrukare ändra din planering utan att stöta på administrativa hinder, säger Odell.

TT: Har det varit efterlängtat?

– Ja, det har det. Vi hade ju problem med ökade kostnader redan under hösten och före jul, men sedan kriget var ett faktum i februari har många medlemmar lyft behovet av att lätta på regelverken.

Gödsel och diesel

Lantbrukare med djurproduktion kan till exempel nu få fram mer eget foder och slippa köpa på den dyra marknaden, förklarar Åsa Odell.

– Sedan är det upp till varje lantbrukare att ta beslut för vad som är bäst för var och en. Det gäller att du köpt gödsel, som också är väldigt dyr i dag, och att du har diesel i tanken.

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

Ämnen i artikeln