Det här gäller när du kör elsparkcykel

Så vet du att du inte bryter mot lagen

Älskad och hatad och den går att hyra i många städer.

Elsparkcykeln har blivit ett vanligt färdmedel för svenskar. Men vad gäller om du kör iväg på en? Och kan man få böter?

Här är allt du behöver veta!

De senaste åren har elsparkcykelns framfart varit märkbar i många städer. Och listan över hur många bolag det finns kan göras lång.

Men invasionen har inte varit helt oproblematisk. Den har skapat huvudbry för både polisen, politiker och sjukvården.

Men vad gäller då när du väl hoppat på en cykel? Här nedan finns svaren!

Vilka lagar gäller när jag kör elsparkcykel?

Samma trafikregler gäller för elsparkcyklar som för vanliga cyklar.

 

Du får bara åka en person på varje. Här går det med vanlig cykel att montera en barnstol – men det är inte möjlig på elsparkcyklar.

Det är olovligt att köra när du är onykter.

Du måste precis som bilister vänta på grönt ljus vid ett stoppljus.

Finns det en cykelbanan ska du köra på den. Annars håller du dig till höger i färdriktningen på vanlig bilväg.

Det finns ingen lagstadgad åldersgräns. Men flera bolag har som policy att du måste vara 18 år. Yngre än 15 måste ha hjälm enligt lag.

Fler och fler elsparkcykelföretag dyker upp i städer runt omkring i Sverige. Det här gäller för dig som kör.
Fler och fler elsparkcykelföretag dyker upp i städer runt omkring i Sverige. Det här gäller för dig som kör.

Kan jag få böter?

Om du bryter mot reglerna ovan kan du få böter. Vanligast är att polisen haffar dig om du kör mot rött eller skjutsar någon.

Kör du mot rött får du 1 500 kronor i böter och 500 kronor om du blir påkommen med att åka fler än en person.

Du kan även få betala till bolaget om du felparkerar din elsparkcykel. Vad det priset är varierar beroende på vilket företag du hyr via.

Täcker försäkringen?

Enligt Konsumenternas är försäkringsskyddet svagt vid olyckor med elsparkcyklar.

Fordonet räknas inte som trafikförsäkringspliktligt. Den trafikförsäkring som annars ger försäkringsskydd åt exempelvis gångtrafikanter och cyklister gäller inte.

Om du blir påkörd eller själv blir skadad med en elsparkcykel måste du har en olycksfallsförsäkring för att få ersättning.

I vissa fall kan du få ersättning från förarens försäkring om du blir påkörd, men bara om personen anses ha varit vårdslös. Då blir den skadeståndsskyldig.

Får du ett skadeståndskrav kan du försöka använda ansvarsförsäkringen som ingår i din hemförsäkring för att betala.

Hur snabbt får jag köra?

Elsparkcyklarna i stan har oftast en hastighetsbegränsning på 20 km/h, men de egna sparkcyklarna kan gå snabbare än så.

Dessa räknas som en moped och då gäller andra regler. Du måste då ha trafikförsäkring, hjälm och skaffa förarbehörighet.

Om du inte skaffar det kan du dömas för olovlig körning.

Blir jag återbetalningsskyldig om jag tar sönder en elsparkcykel?

Reglerna här ser olika ut. Råkar du ta sönder en elsparkcykel när du är ute och kör så bör du kontakta bolaget du hyrt av och se vad de säger.

Lagarna och reglerna kan se olika ut beroende på vilken hastighet elsparkcykeln har.
Lagarna och reglerna kan se olika ut beroende på vilken hastighet elsparkcykeln har.
Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu