Handelsöverskott på 13 miljarder kronor

MIN EKONOMI

Utrikeshandeln med varor gav i maj ett överskott på 13,0 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Penningmarknadens förväntningar låg högre med ett medianvärde på 13,7 miljarder kronor. Samma månad i fjol uppgick handelsnettot till 15,6 miljarder kronor.

Värdet på varuexporten uppgick i maj till 80,2 miljarder kronor och varuimporten till 67,2 miljarder kronor. Exporten har därmed ökat i värde med 6 procent och importen har ökat med 12 procent jämfört med maj förra året.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM