Sony Ericssons vinst bättre än väntat

MIN EKONOMI

Bolaget växer på världs- marknaden

Sony Ericsson har gjort sitt bästa kvartal hittills med en vinst på drygt en miljard kronor.

– Nu har vi fått väldigt mycket på plats och siffrorna talar för sig själva, säger vice vd Jan Wäreby.

Med en rejäl vinst under andra kvartalet är Sony Ericsson nu en tillgång för moderbolagen i stället för en belastning. Vinsten överträffade också aktiemarknadens förväntningar. Enligt en Reutersenkät låg analytikernas prognoser kring 940 miljoner kronor.

– Det här är vårt bästa kvartal sedan vi startade bolaget och vi har en väldigt stark tillväxt. Vi bedömer att vi har ökat våra marknadsandelar något och ligger nu kring sju procent, vi har stärkt våra ställningar, särskilt på GSM, säger Sony Ericssons vice vd Jan Wäreby till TT.

Omsättningen steg till omkring 13,5 miljarder kronor, upp 34 procent jämfört med samma period i fjol. Samtidigt steg antalet sålda mobiltelefoner till 10,4 miljoner under andra kvartalet, en ökning med 55 procent.

Inga hot i sikte

Wäreby räknar också med att resten av året kommer att se bra ut. Några stora hot mot den etablerade vinstnivån ser han inte för tillfället.

– Vi vidmakthåller vår ambition att växa snabbare än marknaden och med den bas av lönsamhet som vi har nu ska vi stärka våra ställningar. Vi ger ingen vinstprognos men vi har sådan stabilitet att vi nu kan investera i tillväxt. Det genomsnittliga priset per enhet har dippat lite grann men vi ser att vi ska kunna öka det igen under resten av året.

Samtidigt har Nokias aggressiva prissänkningar under året märkts även för Sony Ericsson.

Nöjd över hela klotet

Prispressen har skärpts något under andra kvartalet, men konkurrensen från asiatiska lågpristillverkare har däremot ännu inte varit något stort problem, anser Wäreby.

– Man måste alltid ha ögonen på konkurrenterna men tittar man på trenderna de sista två–tre åren har andelen som säljs av de företag som är mindre än de fem största faktiskt minskat. Det finns sådana konkurrenter men de flesta är lokala, till exempel i Kina.

Geografiskt är Jan Wäreby nöjd med utvecklingen över hela klotet, i synnerhet med Sydamerika där GSM vuxit starkt under senare tid. Undantaget för Sony Ericsson är Japan som var svagare under andra kvartalet. Anledning: Sony Ericsson hann inte få ut rätt produkter tillräckligt snabbt.

– Japan är en marknad där produkterna har väldigt korta cykler. En produkt hinner komma ut och ha sin peak under ett enda kvartal. Nu lanserar vi flera nya produkter där som vi börjar skeppa nu, så vi räknar med att komma igen starkt i Japan redan under tredje kvartalet, säger Wäreby.

Vinst för fjärde kvartalet i rad

Sten Gustafsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM