Sommestad tar friår – får 1,2 miljoner

MIN EKONOMI

Tar ut tjänstledigt och fallskärm samtidigt

Förre miljöministern Lena Sommestad, 49, passar på att ta sig ett ”friår” efter valförlusten.

Hon har begärt ett års tjänstledigt från Uppsala universitet.

Därmed kan hon plocka ut hela sin fallskärm från regeringen – på 1,2 miljoner kronor.

Foto: Behöver landa Förra miljöministern Lena Sommestads fasta arbetsplats universitetet får vänta lite till, Lena vill landa.

Alliansen har sagt att de ska avskaffa friåret, så kanske blir Lena Sommestad en av de sista att njuta av ett års ledigt med betalning.

Men i den före detta ministerns fall rör det sig om helt andra belopp.

Genom att fortsätta vara tjänstledig från sitt ordinarie arbete kan hon utan avdrag kvittera ut hela fallskärmen från regeringen, ett års bibehållen lön på 97 000 kronor i månaden, enligt DN.

Behöver inte räkna av lön

Hade hon gått tillbaka till sin professur vid ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet hade hon fått räkna av den lönen, 37 600 kronor i månaden, från fallskärmen.

Vill reflektera

Nu får hon hela fallskärmen – och ett års semester.

– Jag måste få tid att landa och reflektera, säger Lena Sommestad till DN.

Hon har varit tjänstledig från Uppsala universitet sedan 2001, först för att vara chef vid Institutet för framtidsstudier, sedan för att vara miljöminister.

Nu har Sommestad begärt fortsatt tjänstledigt till den sista september 2007 – exakt den period som fallskärmen omfattar.

Får tjänstledigt

Statsarvodesnämnden, som beslutar om statsrådens avgångsvederlag, har inget att invända.

Även Mats Morell, Lena Sommestads närmaste chef på Uppsala universitet, har tillstyrkt hennes tjänstledighet.

Kerstin Nilsson

ARTIKELN HANDLAR OM