TV-licens även för datorer

Av: Anders Munck

Publicerad:
Uppdaterad:

Avgörande i förvaltningsrätten i dag

Man måste betala tv-licens även om man bara har en dator.

Det meddelade förvaltningsrätten i Luleå i dag i ett 20-tal domar.

Den nya regeltolkningen har redan gett Radiotjänst över 100 miljoner kronor extra i intäkter.

Datorägare måste betala tv-licens, det meddelar förvaltningsrätten i Luleå i ett 20-tal domar.
Foto: GETTY IMAGES
Datorägare måste betala tv-licens, det meddelar förvaltningsrätten i Luleå i ett 20-tal domar.

De som hade överklagat hade i samtliga fall vänt sig mot Radiotjänsts beslut att de skulle betala tv-avgift för sin dator.

Förvaltningsrättens avgörande motiveras med att definitionen av en tv-mottagare ska vara teknikneutral och följa utvecklingen.

Inte avgjort med surfplattor

Det innebär att man är skyldig att betala avgiften även om man inte har en tv, utan bara har möjlighet att titta via dator.

Vad som gäller för surfplattor och mobiler är inte klart än, även om Radiotjänst började kräva in tv-avgift för surfplattor och smartphones i februari.  

– Avgiftsskyldigheten grundas på att de har en dator. Vi har andra överklaganden också som rör surfplattor och mobiler, men de är inte avgjorda än. De här låg först i turordningen, Victoria Bäckström, lagman på förvaltningsrätten i Luleå.

Innehav räcker

Det spelar heller ingen roll om man hävdar att man inte använder datorn till att titta på tv på – man måste ändå betala.

– Samma sak gäller ju om man har en tv som man aldrig använder. Det är innehavet som har betydelse, och har man en tv måste man betala, även om man exempelvis inte har en digitalbox, säger Victoria Bäckström.

Att ha tillgång till en dator eller en tv räcker alltså. Och tv-avgiften är densamma, 2 076 kronor per år, oavsett hur många apparater man äger.

Även de som har tillgång till en jobbdator är skyldiga att betala.

– Det är inte äganderätten som är avgörande utan möjligheten att titta, säger Victoria Bäckström.

”Tillfredsställande”

Radiotjänsts nya regeltolkning har redan gett omkring 110 miljoner kronor mer i avgiftsintäkter jämfört med förra året.

– Vi har ökat antalet avgiftsbetalande med 55 000 stycken sedan årsskiftet fram till i dag och en majoritet av de här är förstås datorinnehavare, säger Radiotjänsts vd Carl-Gustav Johansson till TT, även om det inte går att säga säkert eftersom typen av innehav inte registreras.

Sedan tidigare betalar 3,5 miljoner hushåll licens.

Radiotjänst välkomnar också förvaltningsrättens beslut i dag:

– Det är tillfredsställande att förvaltningsrätten har gått på lagstiftarens intention med det teknikneutrala begreppet och därmed ger Radiotjänst rätt i sin tolkning och tillämpning av lagstiftningen, säger Radiotjänsts kommunikationschef Johan Gernandt.

Domarna kommer troligen att överklagas till kammarrätten.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN