Stark kritik mot nya amorteringskravet

Både Jakob Eliasson, Villaägarnas riksförbund, och Ingrid Eiken, Mäklarsamfundet, är kritiska till nya förslaget.
MIN EKONOMI

Nu väller kritiken in mot Finansinspektionens förslag.
Förslagets motiv ifrågasätts helt och hållet:
– Det här är ett hårt förslag som slår mot svaga grupper, säger Ingrid Eiken, Mäklarsamfundets vd.

Finansinspektionen föreslår i dag att amorteringskravet ska skärpas.

Enligt FI:s förslag skulle alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger av sin bruttoinkomst, det vill säga inkomst före skatt, amortera 1 procentenhet mer än bolånet per år än vad de skulle ha behövt göra i dag.

Kritiken låter inte vänta på sig.

Både Villaägarnas riksförbund och Mäklarsamfundet ifrågasätter förslaget.

Kritisk till förslaget

Ingrid Eiken, vd på Mäklarsamfundet, är starkt kritik till förslaget.

– Det här förslaget slår väldigt hårt mot de personer som står längst bort från att över huvud taget ha en dräglig tillvaro på bostadsmarknaden; unga, äldre och invandrare, säger hon.

Hon har vetat att Finansinspektionen skulle ta amorteringskravet en ny vända och välkomnar att myndigheten nu kommer med ett besked. Men Mäklarsamfundet kan inte stå bakom förslaget.

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas riksförbund, är också han kritisk mot FI:s förslag till skärpt amorteringskrav.

Eliasson befarar att förslaget skulle skada rörligheten på bostadsmarknaden och därmed slå mot utbudet. Han tror också att det slår onödigt hårt mot just ekonomiskt svagare hushåll.

Vill lägga ansvar på banken

Enligt Eliasson vore det bättre om amorteringskrav riktades mot bankerna i stället för direkt mot enskilda hushåll.

– Det vore bättre att ha ett amorteringskrav som inte ligger på individnivå utan på banknivå, säger han till TT.

Kravet skulle då gälla hela bankens bolåneportfölj varpå banken själv skulle avgöra hur det ska uppfyllas.

– De som amorterar mer skulle kunna lockas att göra det med en lägre ränta. Det vore en väldigt sund struktur för alla inblandade. I dag är det dessvärre tvärtom, att ju mer man lånar desto högre ränterabatt får man, säger Eliasson.

Både Villaägarnas riksförbund och Mäklarsamfundet hoppas nu få tycka till om förslaget.

– Det är kolossalt viktigt att man inte fokuserar för mycket på enskilda detaljer när det är bostadsmarknaden som helhet som är otillräcklig. Att göra det dyrare att bo skapar inte fler bostäder. Vi har brist på bostäder i över 80 procent av de svenska kommunerna. Det är det stora problemet för väldigt många människor i Sverige, säger Ingrid Eiken.

Om regeringen ställer sig bakom förslaget kan det träda i kraft under början av 2018.

FAKTA

Det här gäller för amorteringskravet i dag:

● Så mycket måste du amortera: Nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska amorteras med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år, tills de når under 70 procent. Lån med under 70 procents belåningsgrad ska amorteras med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

● Tilläggslån: Om du vill utöka ditt bolån, till exempel för att renovera din bostad, gäller speciella regler. Om man har befintliga bolån som tagits före den 1 juni 2016, kan tilläggslånet antingen betalas av enligt grundregeln eller på tio år. Möjligheten att amortera ett tilläggslån på tio år har tillkommit för att undvika tröskeleffekter för dem som har befintliga bolån och därmed inte omfattas av amorteringskravet.

● Köpt bostad före 1 juni: Om avtal om köp eller byggnation av bostad ingåtts före 1 juni, omfattas inte lån som därefter tas för att finansiera köpet eller byggnationen av amorteringskravet.

● Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. Om bostaden har ökat i värde betyder det att belåningsgraden går ner, vilket gör att kraven på amortering minskar. För att värdet ska anses ha ändrats avsevärt krävs en omfattande ombyggnad eller renovering. Att bygga om kök eller badrum räcker inte.

● Bara nya lån: Reglerna gäller endast nya bolån. Kravet gäller inte om man bara vill byta bank.

UNDANTAG

● Vid särskilda skäl som arbetslöshet, dödsfall i familjen eller sjukdom kan hushåll slippa amortera under en begränsad period.

Nyproduktion: Bolåneföretag får medge att lån för nyproducerade bostäder inte amorteras, dock under högst fem år. Denna möjlighet gäller endast för förstahandsköparen.

● Lantbruk: Lån som lämnas mot säkerhet i fastighet som är taxerad som en lantbruksenhet omfattas inte av amorteringskravet.

Källa: Finansinspektionen