Bankernas avgifter höjs – trots hot om Nordeaflytt

avJosefin Westin, TT

1 av 3

De svenska bankerna ska betala högre avgifter till staten från och med nästa år.

Regeringen går nu delvis Nordea till mötes.

– Det här är betydligt mildare än det förslag som presenterades i våras, säger bankanalytiker Andreas Håkansson på Exane BNP Paribas.

Resolutionsavgiften kommer 2019 att trappas av, men då räknar regeringen i stället med att ha en bankskatt på plats.

– Vi både höjer och sänker resolutionsavgiften. Vi föreslår att vi nu i goda tider bygger på den här reserven, sedan föreslår vi att vi trappar av avgiften i takt med att vi kan införa en bankskatt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Det är i goda tider som riskerna i ekonomin byggs upp, fortsätter hon.

– Sverige har en stor banksektor i förhållande till vår ekonomi, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Han säger också att andra länders ambitionsnivåer inte alltid är de samma som Sveriges i den här frågan.

Lyssnat på kritik

2019 kommer det samlade uttaget från banksektorn, i form av resolutionsavgift och bankskatt, att uppgå till tio miljarder kronor årligen fram till slutdatumet 2025. Då beräknas resolutionsfonden, som ska användas vid en ekonomisk kris, uppgå till tre procent av de garanterade insättningarna.

Kritikerna menar dock att en avgiftshöjning i själva verket är en förtäckt bankskatt och att Nordea står inför ett beslut om att flytta sitt huvudkontor till Danmark eller Finland för att slippa omfattas av avgifterna.

– Det här är betydligt mildare än det förslag som presenterades i våras, säger bankanalytiker Andreas Håkansson på Exane BNP Paribas.

Andersson tycker att regeringen har gått kritikerna till mötes med att sätta ett slutdatum.

TT: Räcker pengarna i fonden vid en kris?

– Vi har inte bara den, vi har också kapitalkrav på bankerna. Sverige har höga krav jämfört med andra länder. Det är regeringens ansvar att skydda skattebetalarna vid en kris, säger Andersson.

Nordea väger in

Nordea, som hotat med att flytta huvudkontoret från Sverige till följd av regeringens planer, är sparsam med kommentarer. Att det nu i det nya förslaget finns ett slutdatum för resolutionsavgiften är något Nordea önskat.

– Vi tar naturligtvis till oss av den informationen och väger in det, säger Nordeas presschef Petter Brunnberg.

Huruvida det tillskruvade regeringsförslaget har någon betydelse för Nordeas flyttplaner är oklart.

– I slutändan är det ett beslut för styrelsen att ta, säger Brunnberg.

Magdalena Andersson ger inget direkt svar på frågan om hur Nordeas flyttplaner påverkat regeringens beslut.

– Det finns många remissinstanser som har påpekat att det är bra med en bortre gräns. Det här bedömer vi som ett väl avvägt förslag, säger hon.

Höjda resolutionsavgifter aviserades i vintras, när förslaget om en skatt på finanssektorn drogs tillbaka. Förslaget har följts av en häftig debatt, där kritikerna menat att det handlar om en förtäckt bankskatt.

ARTIKELN HANDLAR OM