Fel information om ersättning vid förseningar

Foto: Johnér
Företagen har inte alltid koll på vad som gäller vid förseningar.
MIN EKONOMI

Många resenärer riskerar att gå miste om ersättning när deras bussar och tåg är försenade.

Anledningen: de flesta bolag har fel eller otillräcklig information.

– Det är allvarligt, säger Angelica Lillback, jurist på Konsumentverket.

När ditt tåg eller din buss är försenad har du i många fall rätt till ersättning. Den rätten stärktes ytterligare när en ny lag trädde i kraft för knappt ett år sedan.

25 bolag granskade

Men många bolag ger fel eller otillräcklig information om resenärernas rättigheter vid förseningar. Det visar en granskning av 25 buss- och tågbolag gjord av Konsumentverket.

– Det är allvarligt. Många resenärer riskerar att gå miste om den ersättning som de har rätt till. Antingen genom att de inte får rätt information eller genom att informationen saknas helt, säger Angelica Lillback, jurist på Konsumentverket.

Den nya lagen gäller resor under 15 mil, och ger bland annat rätt till prisavdrag på biljetten vid förseningar över 20 minuter. Du har också rätt till ersättning på upp till 1 100 kronor om du ordnar en annan transport, till exempel bil eller taxi.

Krävs inte biljett

Många företag kräver att du ska ange biljettnummer eller nummer på periodkortet – och att du dessutom ska ha registrerat biljetten i en automat – för att få ersättning. Men det strider mot lagen.

– Det kan räcka att du bestämt dig för att resa med tåget eller bussen, och när den sedan blivit försenad har syftet med din resa gått förlorat. Även då ska du kunna begära ersättning, säger Angelica Lillback.

Att ange ”force majeure”-klausuler, eller bara erbjuda ersättning i form av värdebevis, är inte heller tillåtet.

Konsumentverket har nu kontaktat de granskade bolagen och gett dem chansen att justera sin information.

FAKTA

Så säger lagen (om resor under 15 mil)

Du som resenär har rätt till prisavdrag på din biljett om resan blir mer än 20 minuter försenad. Därefter ökar ersättningen ju senare tåget eller bussen blir.

Du ska få tillbaka:

  • 50 procent av biljettpriset om resan blir mer än 20 minuter försenad.

  • 75 procent om resan blir mer än 40 minuter försenad.

  • 100 procent om resan blir mer än 60 minuter försenad.

Om tåget eller bussen förväntas bli mer än 20 minuter försenad har du rätt att ordna egen transport till slutdestinationen, istället för att få prisavdrag på biljetten. Tåg- eller bussbolaget ska då ersätta dig för dina utlägg så länge dessa är rimliga utifrån förhållandet. Ersättningen ska vara lika stor som kostnaden för den egna transporten, men får i år högst vara 1100 kronor.

Om du kräver ersättning för en försening har du minst två månader på dig att kontakta bolaget.

Källa: Hallå Konsument