KI: Sverige går in i lågkonjunktur

Ekonomin är på väg in i en dyster fas.

Den skyhöga inflationen för Sverige mot en lågkonjunktur, enligt Konjunkturinstitutet.

– Riskerna för en betydligt svagare utveckling är verkliga, säger Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.

Sverige går mot en dyster framtid, ur ett ekonomiskt perspektiv. Enligt Konjunkturinstitutet (KI) går vi mot en lågkonjunktur.

KI sänker sin prognos för svensk BNP-tillväxt i år och nästa år till 1,9 respektive 1,2 procent.

”Expansiv ekonomisk politik under pandemin, omfattande störningar i de globala värdekedjorna och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skapat en perfekt storm med skenande inflation på många håll i världen”, skriver KI i i ett pressmeddelande.

”Rejält pessimistiska”

Enligt KI står Riksbanken inför en svår balansakt i valet av hur mycket penningpolitiken bör stramas åt för att dels stävja inflationen. Det för att undvika att lågkonjunkturen blir alltför djup.

”Skyhög inflation, fallande tillgångspriser och förväntningar om fortsatta räntehöjningar har fått de svenska hushållen att bli rejält pessimistiska om framtiden”, står det i pressmeddelandet.

Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, delar bilden av att Rysslands krig mot Ukraina, i kombination med pandemineffekter, påverkar ekonomin negativt.

– Det finns tydliga tecken på att konjunkturen saktar in. Vi har sett tydligt att det finns risker för en lägre tillväxt framöver och det har framför allt att göra med det höga inflationstryck vi har, säger han.

Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank.
Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank.

Swedbanks prognos säger likt många andra bankers prognoser att Riksbanken kommer att höja Sveriges styrränta med 0,50 procentenheter i slutet av juni. En så kallad dubbelhöjning.

”Vi blir mer fattiga”

Hushållen går nu en tuff tid tillmötes, enligt Persson.

– Bostadslån bli dyrare och det tillsammans med inflationen äter upp köpkraft. Vi blir mer fattiga i den här miljön vilket påverkar tillväxten. Det kommer antagligen göra att konsumtionen kommer att utvecklas svagare framöver. Det är en viktig faktor i det här, och riksbanken måste försvara inflationsmålet.

Vad kommer hända med arbetsmarknaden om vi går in i en lågkonjunktur?

– Företagen möter en ansträngd arbetsmarknad, bland annat för att det är svårt för företag att hitta rätt kompetens. Bostadsinvesteringarna och nybyggnationer har fallit. Det vill säga att man inte kommer att genomföra de projekt vi har. Det är klart att det kommer att påverka arbetsmarknaden, och arbetslösheten också. Men i vilken takt och hur mycket beror mycket på hur resan framåt ser ut. Riskerna för en betydligt svagare utveckling är verkliga, säger han.

I senast föregående prognos från i mars räknade KI med en tillväxt på 3,3 procent 2022 och 2,1 procent 2023. Inflationen enligt måttet KPIF beräknas i år lyfta till i genomsnitt 6,8 procent för att sjunka tillbaka till 3,2 procent 2023.

I senast föregående prognos räknade KI med en KPIF-inflation på 5,2 procent 2022 och 2,8 procent 2023.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu