Svag köpkraft kan ge guldläge för reafynd

Årets största handelsperiod närmar sig med stormsteg.

I ett försök att lätta på höga lagernivåer spås butiker erbjuda rekordhöga rabattnivåer.

Samtidigt visar nya siffror att köpkraften hos svenska hushåll fortsätter att rasa vilket kan få färre att handla, och leda till allt lägre priser.

– Jag tror att det finns väldigt bra möjligheter att se stora rabatter under Black Friday, säger Oscar Hagman, dataanalytiker på Prisjakt.

Trots att butiker framöver väntas erbjuda omfattande rabatter för att minska stora lagernivåer spås ingen rusning från konsumenterna. Bakgrunden är den kraftiga inbromsningen i köpkraften hos svenska hushåll som sker just nu. Det visar nya siffror från prisjämförelsesajten Prisjakt, som precis som Aftonbladet ägs av Schibsted.

– Pessimismen runt ekonomin är hög och det är framförallt hushållen som fått ta smällen, säger Oscar Hagman.

De drabbas hårdast

Enligt mätningen minskar svenskarnas köpkraft under det fjärde kvartalet med 8 procent mot det tredje kvartalet. Jämfört med läget under årets första kvartal är resultatet än mer dramatiskt – hela 16 procent lägre.

Där framgår att var fjärde svensk upplever att den har goda möjligheter att spendera pengar på fysiska varor de nästkommande tre månaderna. När samma fråga ställdes föregående kvartal svarade var tredje att den hade den möjligheten.

De svar som prisjämförelsesajten samlat in i undersökningen visar att det är de mellan 30–49 år som drabbats hårdast.

– I den gruppen kan man gissa att många barnfamiljer med villa återfinns som nu brottas med stigande boräntor och höga elpriser, säger Oscar Hagman.

Men det är inte bara köpkraften där svenska hushåll räknar med ett sämre utgångsläge. I snitt planerar svenskarna att spendera 10 898 kronor på fysiska varor de kommande tre månaderna. Det innebär den genomsnittliga budgeten nu har kapats med 18 procent jämfört med bedömningen under det tredje kvartalet.

Oscar Hagman är dataanalytiker på Prisjakt.
Oscar Hagman är dataanalytiker på Prisjakt.

”Miljön får stryka på foten”

Utvecklingen ger även andra effekter än rent ekonomiska. Trots att det fortsatt är ungefär hälften av svenskarna som uppger att de fortsatt kommer att väga in miljöaspekten i köpbeslut, visar siffrorna att miljömärkta varor och miljöprofilerade märken backar runt 4 procent vardera vad gäller försäljningsvolym.

– Det är en ganska ansenlig andel som tittar först och främst på plånboken och sekundärt på miljön. Svaren tyder på att när den ekonomiska pessimismen är hög så får miljön stryka på foten för många konsumenter, säger Oscar Hagman.

Sett till de senaste årens utveckling är november startskottet för en handelsintensiv period med flera reatillfällen där ”Black Friday” är den mest omfattande. Men även klassiska datum som annandag jul och första januari.

Minskat intresse för shoppinghögtider

När det gäller de senaste årens konstant växande försäljningssiffror under ”Black Friday” visar Prisjakts prognos på en för handeln kännbar tillbakagång. Där svarar 28 procent av svenskarna att de kommer att handla under årets köpfest, vilket ska jämföras med de 36 procent som svarade ja på samma fråga föregående år.

För den som ändå planerar att ge sig ut på jakt efter priskap kan årets skörd bli god. I prognosen konstaterar Prisjakt att årets rabatter väntas bli rekordhöga när handlare försöker minska de höga lagernivåer man dragit på sig.

Black Friday är en återkommande tradition. Men färre och färre verkar vara intresserade av dylika shoppinghögtider.
Black Friday är en återkommande tradition. Men färre och färre verkar vara intresserade av dylika shoppinghögtider.

– Har man saker man planerat att köpa och kan vänta till Black Friday så tror jag att det finns väldigt bra möjligheter att se stora rabatter, säger Oscar Hagman.

Även om det är ett pressat läge för hela handeln är läget värst för e-handlarna. Enligt Oscar Hagman är det tufft i sektorn.

– Många har det kämpigt nu och kommer att ha det under resten av året. Hur sista kvartalet går kommer vara avgörande för flera butiker.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu