Här är bankernas stenhårda bolånekrav

MIN EKONOMI

Till nästa år kan amorteringskravet på nya bolån skärpas ytterligare. Men redan idag ställer bankerna stenhårda krav på bolånekunder, visar Aftonbladets sammanställning.
– Det blir vanligare att folk tvingas ta dyra blancolån, säger Michael Skytt, bolånechef på Nordea.

1 av 2 | Foto: Bet_Noire / iStockphoto

Nästa år kan det bli ännu tuffare att låna pengar till bostadsköp, då Finansinspektionen, FI, vill skärpa sitt amorteringskrav ytterligare.

Men listan på krav du som bolånetagare måste uppfylla är redan lång, visar Aftonbladets genomgång. För att kunna låna till en bostad värd fem miljoner kronor krävs exempelvis att du kan betala uppåt 30 000 kronor eller mer i ränte- och amorteringskostnader – varje månad (se uträkning nedan).

Så hur resonerar bankerna när de tar ställning till din bolåneansökan? Här är kraven:

 • Kvar att leva på
  Bankerna räknar med att du måste ha en viss summa kvar vid månadens slut till levnadsomkostnader, när boendekostnader och andra utgifter har dragits. Exakt hur mycket varierar mellan bankerna och beroende på din familjesituation.
  Enligt FI ligger bankernas schablonbelopp för levnadsomkostnader i genomsnitt på drygt 23 000 kronor i månaden för en familj med två vuxna och två barn.

 • Bolånetak
  När du tar lån får du max låna 85 procent av bostadens värde. Ibland kan banken bevilja blancolån, lån utan säkerhet, till delar eller hela av kontantinsatsen. Men det ges till sämre ränta och måste amorteras ner snabbare.

 • Amorteringkrav
  Om du lånar till mer än 50 procent av bostadens värde måste du amortera. För lån mellan 50–70 procent gäller 1 procent om året, för lån över 70 procent ska du amortera 2 procent om året.
  I höst väntas regeringen fatta beslut om att eventuellt skärpa amorteringskravet ytterligare från och med årsskiftet. De som lånar till mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst skulle i så fall bli tvungna att amortera ytterligare 1 procent, utöver gällande krav.

 • Kalkylränta
  Många rörliga boräntor ligger idag runt 1,5 procent, men på sikt räknar de flesta, inklusive bankerna, med att räntorna kommer att stiga. Vår genomgång visar att bankerna räknar med att du ska klara av att betala en ränta på 6–8 procent för att beviljas ett lån.

 • Skuldkvotstak
  Flera banker har infört skuldkvotstak, som begränsar hur stora lån du får ta i förhållande till din inkomst. De flesta har tak som ligger på fem gånger din årliga bruttoinkomst. Tjänar du 300 000 kronor om året får du alltså låna max 1,5 miljoner.

Bankernas krav skiljer sig något åt. Tuffast är Nordea, som kräver att bolånetagare ska klara av en kalkylränta på minst 8 procent. För ett miljonlån innebär det en räntekostnad på 6 700 kronor per månad, före ränteavdrag.

– Det har vi haft länge och sett att det fungerat. Då tar vi inte bara höjd för en ökad ränta på 5,5 procent över tid, utan också för saker som om politikerna höjer elpriserna eller sänker räntebidragen, säger Michael Skytt, bolånechef på Nordea.

För att köpa en bostad för fem miljoner kronor krävs det att man klarar 35 400 kronor i rena ränte- och amorteringskostnader per månad. Hur många har råd med det?

– Det har blivit tuffare att låna sedan amorteringskravet infördes, men vi upplever att de flesta klarar vår kalkyl. Problemet är snarare de höga priserna och att folk har svårt att få ihop till kontantinsatsen. Det blir vanligare att folk tvingas ta dyra blancolån, säger han.

Danske Bank kräver att den som tar nya lån ska klara en ränta på sex procent. Därmed är man generösast bland de åtta största aktörerna på den svenska bolånemarknaden.

– Det är den nivå som vi bedömer som rimlig just nu. Men vi följer utvecklingen noga och finner vi anledning att justera den åt något håll så gör vi det, säger Anna Sundblad, presschef på Danske Bank.

Är det ett sätt för er att locka till er kunder som inte får lån av andra banker?

– Vi vill så klart ha nya kunder, men det viktigaste är att se till att våra kunder har möjlighet att återbetala sina lån, och inte överbelånar sig.

Det här måste du veta innan du köper lägenhet 00:30
ARTIKELN HANDLAR OM

Bolån

Nordea

Swedbank