Många tror på höjda bostadspriser

Foto: Anders Wiklund/TT
Hushållens tro på fortsatta bostadsprisuppgångar är stabil.
MIN EKONOMI

Bostadspriserna kommer att fortsätta stiga, tror hushållen.
För femte månaden i rad ligger SEB:s boprisindikator högt.
– Hushållens tro på fortsatta bostadsprisuppgångar är för närvarande mycket stabil, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållens förväntningar om bostadspriserna är fortsatt hög, enligt SEB:s boprisindikator.

I juli låg boprisindikatorn på 63, vilket är oförändrat jämfört med junimätningen.

Ingen stor påverkan

Det är femte månaden i rad som boprisindikatorn är över 60.

– Hushållens tro på fortsatta bostadsprisuppgångar är för närvarande mycket stabil. Varken sommarstiltje på bostadsmarknaden, eller de återkommande diskussionerna om nedgångsrisker och tuffare amorteringskrav, har ännu haft någon större påverkan på boprisförväntningarna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Planerar binda räntor

Av de tillfrågade tror 73 procent av hushållen fortfarande på stigande bopriser det kommande året.

Det är en nedgång med en procentenhet jämfört med föregående månad.

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år vänder uppåt till 0,06 procent.

Samtidigt planerar fem procent att binda sina räntor, ungefär lika många som i föregående månads notering.

ARTIKELN HANDLAR OM