Fler slutar jobbet – blir företagare

Andelen fast anställda som lämnar sina jobb för att starta eget ökar, visar en ny rapport från Swedbank och Sparbankerna.
Andelen fast anställda som lämnar sina jobb för att starta eget ökar, visar en ny rapport från Swedbank och Sparbankerna.

Att starta eget företag och sluta sitt jobb är en dröm som blir verklighet för allt fler. Men det finns en del att tänka på när du lämnar din trygga anställning. – Det är mycket mer kostsamt att vara frånvarande från jobbet som företagare än som anställd, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och Sparbankerna.

Allt fler lämnar sin anställning för att bli egenföretagare. En procent av alla fast anställda lämnade sina jobb för att starta eget 2016, jämfört med 0,8 procent 2014.

Det visar en ny rapport från Swedbank och Sparbankerna, som har bearbetat statistik från SCB.

”Folk tror på sina affärsidéer”

Ökningen ser ut att hålla i sig. Om den fortsätter i samma takt i år kommer 1,2 procent av alla fast anställda att lämna sina anställningar för att satsa på företagande under 2017.

– Det är en stark arbetsmarknad och det finns uppenbarligen folk som tror på sina affärsidéer, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och Sparbankerna.

Enligt rapporten visar forskning att de som går från en anställning till att bli företagare är mer framgångsrika än de som går från arbetslöshet till företagande.

– Jag tycker att det är en jättespännande utveckling att det är fler anställda som blir egenföretagare. Det vi skulle behöva är fler framgångsrika företag, säger Johan Kreicbergs.

Kolla om du får tjänstledigt

När du bestämt dig för att starta eget är det viktigt att se till att du har pengar till både lön, pension och sjukförsäkring.

Innan du helt bestämmer dig för att sluta på ditt jobb och starta eget kan det först vara en bra idé att se om du kan få tjänstledigt från din arbetsgivare.

– Till slut måste du klippa dina säkerhetsbälten, men på det sättet kan du i alla fall få någon slags bild om kunderna är beredda att betala för dina tjänster.

Otillräckliga trygghetssystem

Det är främst män som slutar på sina jobb för att bli egenföretagare.

Det är tre gånger så vanligt att män med tillsvidareanställningar blir företagare jämfört med kvinnor.

– Även om det har blivit bättre i Sverige är det fortfarande ofta kvinnorna som stannar hemma när barnen är sjuka. Det är mycket mer kostsamt att vara frånvarande från jobbet som företagare än som anställd. Det handlar framför allt om risken att jag inte kan hålla mina åtaganden gentemot kunderna, som då kanske försvinner.

Johan Kreicbergs menar att trygghetssystemen inte är anpassade för företagare, där inkomsterna kan skilja sig från en månad till en annan.

Många företagare jobbar trots att de själva eller deras barn är sjuka. Men de betalar ändå arbetsgivaravgifter, som bland annat går till att täcka upp när de är sjuka, trots att de ändå inte har möjlighet att utnyttja det här systemet.

Längre karensperiod

Trygghetssystemen måste därför förbättras så att de anpassas efter företagarnas situation, då det kommer att bli allt vanligare att driva egna företag, anser Johan Kreicbergs.

– Det handlar om digitaliseringen och att du har möjlighet att ha en helt annan ekonomi. Det kommer nya sätt att försörja sig på och då måste vi se över de här systemen och hur man kan anpassa dem bättre.

I dag är det redan möjligt för företagare att välja en längre karensperiod, så att de kan gå hemma längre utan sjukpenning.

Johan Kreicbergs säger att en del företagare väljer att ta den risken, då de sällan är borta från jobbet, och i stället satsar på en sjukförsäkring om de skulle behöva någon slags vård.

Överlåta VAB-ersättningen

För att få fler kvinnor att våga sluta sina jobb och bli företagare menar han att pengarna för vård av barn måste kunna överlåtas till en annan person.

Då kan företagarna gå till jobbet medan någon annan är hemma och vabbar i deras ställe.

I dag går det bara att överlåta den här ersättningen till en person som har en anställning.

– De trygghetssystem som finns idag är bra och effektiva för de som är anställda. Men för företagare ser det inte ut så här och då blir systemet jättekonstigt.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu