Hur mycket kan jag tjäna utan att betala inkomstskatt?

Sparekonomen Christina Sahlberg svarar på läsarnas frågor

Hur mycket kan jag tjäna utan att betala skatt, undrar en av Aftonbladets läsare. Sparekonomen Christina Sahlberg från Compricer svarar
Hur mycket kan jag tjäna utan att betala skatt, undrar en av Aftonbladets läsare. Sparekonomen Christina Sahlberg från Compricer svarar

CHRISTINA SVARAR: ”I år får du får tjäna 20 008 kronor per år utan att betala skatt. Du får ett så kallat grundavdrag med 20 008 kronor vilket ger dig en beskattningsbar inkomst på 0 kronor. Beskattningsbar inkomst är alltså din inkomst minus ett grundavdrag och är den summa som du betalar skatt på.

Är din sammanlagda inkomst högre än 20 008 så måste du skatta på hela summan minus grundavdraget (som ökar med din inkomstökning) och ett avdrag för allmän pensionsavgift.

För inkomster upp till 523 200 kronor betalar du kommunalskatt (varierar mellan 29–35 procent) och för inkomster över 523 200 kronor (före grundavdrag) betalar du även en statlig inkomstskatt på 20 procent på överstigande belopp. Gränsen för statlig inkomstskatt minus grundavdrag är 509 300 kronor.

Mellan 1995 och 2019 behövde man betala ytterligare 5 procent iskatt, den så kallade värnskatten, på inkomster över drygt 700 000 kronor om året före grundavdrag. Värnskatten är från och med i år borttagen.”

Publisert:

LÄS VIDARE