Så ska mäklarbranschen tyglas

Foto: Johnér
Många upplever fastighetsmäklarbranschen som problematisk.
MIN EKONOMI

Förbjud anonyma bud och fasa ut lockpriserna på lägenheter.
Så vill Konsumentverket lösa problemen på bostadsmarknaden.
– Den affär som förmodligen är livets största investering riskerar att bli ett impulsköp, säger Konsumentombundsman Cecilia Tisell

När lägenheter säljs till rekordpriser och i många fall redan innan visning är det lätt att hamna i kläm som konsument.

Inte minst i kontakten med mäklare – ett av de tio områden Konsumentverket i sin årliga konsumentrapport pekar ut som mest problematiska.

”Svårt och dyrt att rätta till”

– Bostadsbristen trissar upp både tempot och priserna. Den affär som förmodligen är livets största investering riskerar att bli ett impulsköp med misstag som är svåra och dyra att rätta till i efterhand, säger Cecilia Tisell, generaldirektör för Konsumentverket och Konsumentombudsman.

Konsumentverket har på regeringens uppdrag tagit fram en rad förslag som påverkar mäklarbranschen.

Bland annat vill man sätta stopp för anonyma bud, till exempel genom att kräva att budgivare identifierar sig med bank-ID. Något flera mäklare redan börjat med.

Dessutom vill man fasa ut lockpriser på lägenheter.

Vill införa marknadspriser

– Det upplevs som ett stort problem bland konsumenterna och ger falska förhoppningar. Ett alternativ är att låta mäklarna göra en seriös bedömning av marknadsvärdet på en lägenhet, som sätts istället för utgångspris, säger Cecilia Tisell.

Konsumentverket vill också inrätta en oberoende konsumentbyrå som ska ge råd kring bostadsköp. Vidare vill man att Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ska kunna granska även fastighetsmäklarföretagen, och inte bara de enskilda mäklarna.

Regeringen utreder vidare

Ett förslag regeringen nu ska utreda vidare.

– Idag kan det finnas en tendens att företagen sätter press på enskilda mäklare att använda olika aktiviteter för att öka omsättningen. Därför tillsätter vi en utredning som ska titta på det, säger konsumentminister Per Bolund.

Konsumentverkets rapport kommer strax efter att en utredningen kommit med en rad förslag som ska underlätta för konsumenter vid bostadsköp – bland annat genom att tvinga mäklare uppge hur skuldsatt en förening är vid lägenhetsvisningen.

FAKTA

Konsumentverkets förslag

 • Inrätta en konsumentbyrå för oberoende information. Behovet av opartisk vägledning av experter är stort.

 • Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ska kunna granska även fastighetsmäklarföretagen, inte bara enskilda mäklare som i dag. Sanktionsmöjligheterna bör ses över. FMI ska också kunna utfärda föreskrifter, styrande förtydligande av lagen som mäklarna måste följa.

 • Viktig information bör lämnas mycket tidigare än vad som sker i dag. Det ska framgå tydligt vem som svarar för vilka uppgifter i objektsbeskrivningen. I dag tror många felaktigt att mäklaren har kontrollerat alla uppgifter.

 • Lockpriserna måste åtgärdas. FMI bör ta fram en modell för hur ett marknadsvärde ska anges.

 • Ökad insyn i budgivningen. Budgivare måste identifiera sig. Budgivningslista till alla budgivare, och köparen i god tid innan avtalet skrivs på.

 • Fastighetsmäklarlagen är inte anpassad för förmedling av nyproduktion och bör ses över.

Andra förslag som rör bostadsmarknaden:

 • Översyn och ändrad lagstiftning för bostadsrätter. Ett problem i dag är oklar ansvarsfördelning mellan köpare, säljare och förening vid köpet.  Det är också oklart vad som gäller när fel och brister upptäcks senare i bostaden. Behovet av översyn gäller både nyproduktion, vid ombildning till bostadsrätter samt befintliga bostadsrätter.

 • Inför ett centralt och offentligt bostadsrättsregister för att öka tryggheten vid pantsättning. I dag riskerar en köpare att få betala någon annans skulder.

Källa: Konsumentrapporten 2017

FAKTA

Det här här vi störst problem med

 1. Telekommunikationstjänster

 2. Försäkringar

 3. Bank- och finanstjänster

 4. Tågresor och lokal kollektivtrafik

 5. Hantverkare

 6. Juridiska tjänster

 7. Bilverkstäder

 8. Fastighetsmäklare

 9. El

 10. Kläder/skor

Källa: Konsumentrapporten 2017