Vädret halverar elpriset – men inte i Malmö

Av:  TT

Vindkraften har byggts ut i Sverige. Markbygden 1101 utanför Piteå är Europas största vindkraftspark på land. Arkivbild.
Vindkraften har byggts ut i Sverige. Markbygden 1101 utanför Piteå är Europas största vindkraftspark på land. Arkivbild.

Elpriserna ligger på hälften av vad de gjorde vid samma tid förra året – men flaskhalsar i elnätet gör att elen är dyrare i södra Sverige.

Enligt Tomas Jonson, vd för jämförelsesajten Elskling, beror de låga priserna på en lång period med mycket nederbörd, en mild vinter och ett relativt blåsigt väder.

– Det gör att vattenmagasinen fylls på i hög takt, vilket ger goda förutsättningar för vattenkraften i Sverige som står för 40 procent av landets elproduktion.

De förhållandevis höga temperaturerna minskar också elanvändningen, vilket sänker priserna.

– Utöver det har vi haft vindkraftsrekord. Den svenska vindkraften har byggts ut i ganska snabb takt och står för nästan 15 procent av elproduktionen.

Prisskillnader i landet

Utbudet är större än efterfrågan på el, vilket pressar priserna. Elsklings undersökning visar att de så kallade spotpriserna, som dagligen fastställs på elbörsen Nordpool, ligger på ungefär hälften av fjolårets januaripriser. Det skiljer sig dock åt beroende på var man bor i landet.

Elen är dyrare i södra Sverige där det inte finns samma överskott.

– Det beror på begränsningar i elnätet. Den mesta av elen produceras i norra och mellersta Sverige, men den största konsumtionen sker i södra Sverige.

– Det är svårt att få ner elen från de norra delarna till de södra, och det finns flaskhalsar i elnätet.

Dyrare nästa år

Marknaden väntar sig fortsatt låga elpriser under 2020, men de kan börja stiga uppåt under nästa år, spår analytiker. Framtidens el kommer att vara allt mer väderberoende enligt Tomas Jonson, eftersom vindkraften ökar samtidigt som kärnkraften minskar i Sverige.

– Vindkraften kommer att fortsätta att öka och 2021 öppnar ett nytt kärnkraftverk i Finland. Men man tror också att elanvändningen kommer att öka i Norden: fler elbilar, fler datacenter och fler industrier som kräver el.

Publisert:

LÄS VIDARE