Fler EMU-anhängare tvekar

Publicerad:
Uppdaterad:

Privatekonomi

STOCKHOLM

EMU-motståndarna är mer säkra på hur de ska rösta än vad anhängarna är.

Men frågan är viktigare för ja-anhängarna. Minst viktig är den för LO-medlemmarna som tillsammans med s-väljarna är mest osäkra, enligt en Sifo-undersökning som Nordea låtit göra.

I november och december svängde EMU-opinionen. Ja-sidan tappade hela försprånget man haft under 2002, och i december var det en övervikt för nej-anhängarna.

Nordea lät Sifo i mitten av december undersöka hur säkra väljarna känner sig, hur viktig de anser frågan vara, hur välinformerade de är och vad som avgör deras ställningstagande.

Totalt har andelen som känner sig säkra på hur de ska rösta minskat något till 49 procent. En omsvängning mellan grupperna har skett. Fler nej-anhängare känner sig säkra på hur de ska rösta jämfört med ja-anhängarna. Säkra ja-röstare har minskat från 65 procent till 53 procent. Bland nej-röstarna har de säkra ökat från 56 till 60 procent.

S-väljare osäkrast

Fördelat på partisympatier så är s-väljarna minst säkra på hur de ska rösta. Andelen har sjunkit från 50 till 43 procent jämfört med i oktober. Mest säkra känner sig v- och m-väljarna där 60 procent är säkra, vilket är en svag nedgång.

Fortfarande är frågan betydligt viktigare för ja-anhängarna. 70 procent anser att frågan är viktig. Bland motståndarna anser bara 44 procent att frågan är viktig.

Bara 43 procent av LO:s medlemmar anser att den är viktig jämfört med 62-70 procent bland TCO/Saco-medlemmarna.

Drygt hälften av de tillfrågade anser sig vara välinformerade. 6 procent är mycket välinformerade och 48 procent är ganska välinformerade. 34 procent anser sig inte särskilt informerade medan 9 procent inte alls är informerade.

Kvinnlig intuition

- Det här visar att det behövs stora informationsinsatser, sade Nordeas chefsanalytiker Jörgen Appelgren, när undersökningen presenterades på måndagen.

Analysen av materialet visar att känslor spelar stor roll för människors ställningstaganden. Det sker också en sammanblandning av EU och EMU, så att frågor om till exempel EU:s djurhållning och narkotikaproblem får avgöra inställningen till EMU. Religionshistoriska argument och kvinnlig intuition är andra faktorer som nämns.

Undersökningen kan inte visa på vad som fått opinionen att svänga. Inget i svaren bekräftar att Jan O Karlsson-affären spelat in. Människor tycker heller inte själva att de har ändrat uppfattning.

- Det här tyder på att det kan ske tydliga svängningar flera gånger före folkomröstningen, sade Jörgen Appelgren.

Vid den senaste mätningen av EMU-opinionen som TT lät Sifo göra var 36 procent av de tillfrågade för EMU, 41 procent emot och 23 procent uppgav att de var osäkra eller tänker rösta blankt. Nästa TT-Sifo om EMU-opinionen kommer fredagen den 31 januari.

Owe Nilsson/TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN