Rekordmånga mäklare anmäls

avStefan Hesserud Persson

Foto: Johnér
Många anmäler mäklare för lockpriser och budgivningar.

Under förra året anmäldes 529 mäklare – en ny rekordnotering.
Störst är missnöjet med lockpriser och budgivningar.

2017 ökade antalet anmälningar mot mäklare till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) med nästan 30 procent. Det visar siffror som nyhetsbyrån Siren tagit fram.

– Jag tror att det beror på att det varit ganska få objekt till salu och många som deltagit i budgivningar. En del som inte fått köpa har blivit besvikna och anmält till oss, Anders Astonsson, kommunikatör på FMI.

”Hetsigt år”

Förra året präglades inledningsvis av lågt utbud, stigande priser och hetsiga budgivningar. Under hösten och vintern slog sedan marknaden om med mängder av nya objekt och prisfall på bred front.

Så hur kommer det sig då att antalet anmälningar ökade jämfört med 2016?

– Stora delar av förra året var det ett hetsigt klimat som rådde på bostadsmarknaden. Men med tanke på att det svalnat av ganska rejält mot slutet av året är det ett rimligt antagande att antalet anmälningar kommer att minska under 2018, säger Anders Astonsson.

Stockholm toppar

I särklass flest anmälningar kom in i Stockholm – 235 stycken. Länet stod tillsammans med Västra Götaland och Skåne för två tredjedelar av alla anmälningar.

Pris i marknadsföring, så kallade lockpriser, budgivning och god fastighetsmäklarsed är de vanligaste orsakerna bakom anmälningarna från privatpersoner.

Men långt ifrån alla anmälningar ledde vidare till disciplinära påföljder. Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd fattade under 2017 137 beslut, varav 84 med påföljd.

Få får påföljd för lockpriser

Brister i anbudsförteckningen var den vanligaste orsaken till påföljd. Bara 13 rörde så kallade lockpriser.

– Att priserna sticker iväg många procent över utgångspris behöver inte innebära att det rör sig om lockpriser, säger Anders Astonsson.

Vad krävs för att en mäklare ska få en påföljd?

– Om vi ser att en mäklare systematiskt sätter priser under marknadsvärdet på objekten ökar sannolikheten för påföljd. Det kan också handla om att mäklare satt priser som vi får veta att säljaren inte varit villig att acceptera.

Antalet anmälningar slår rekord men relativt få leder till påföljd – hur sköter sig mäklarkåren?

– Med tanke på hur många bostadsaffärer som ändå sker i Sverige tycker jag att den i grund och botten sköter sig bra, säger Anders Astonsson.