Biståndet 1 procent av BNP

MIN EKONOMI

Ska bli effektivare och fokuseras på fattigdom i Afrika

Biståndet har varit en tvistefråga för de borgerliga partierna. Men finansplanen visar att de nu enats om att inte minska biståndet nästa år.

Enligt regeringens finansplan, som TT tagit del av, kommer det svenska biståndet att ligga kvar på 1 procent av bruttonationalinkomsten 2007. Särskilt folkpartiet och kristdemokraterna har drivit denna fråga, medan moderaterna velat sänka enprocentsmålet.

Biståndet ska fokuseras tydligare på fattigdomsbekämpning i Afrika framöver och det ska också göras effektivare.

Regeringen anser att Sverige ska öka sitt internationella engagemang inom försvar och säkerhet. Därför vill regeringen öka anslagen för internationella insatser med 600 miljoner kronor nästa år, ytterligare 100 miljoner 2008 och ytterligare 650 miljoner 2009.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM